*alt_site_homepage_image*

Patvirtinta nauja želdynų ir želdinių apsaugos, tvarkymo ir priežiūros tvarka

decoration

Siekiant nustatyti aiškesnį želdynų apsaugos, priežiūros ir tvarkymo teisinį reguliavimą, š. m. vasario 18 d. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos posėdyje buvo patvirtintos naujos, nemažai naujovių reglamentuojančios Vilniaus rajono želdynų ir želdinių apsaugos taisyklės bei nauja tvarka dėl saugotinų želdinių atkuriamosios vertės kompensacijų ir lėšų reikalingų viešųjų želdynų ir želdinių apsaugai atlikti, skyrimo.

Keičiasi prašymo dėl leidimo kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos ar intensyviai genėti saugotinus želdinius forma. Privačių žemės sklypų savininkai, seniūnijos arba valstybinės žemės valdytojai savivaldybei privalo teikti tik patvirtintos formos prašymus. Naują formą galima rasti savivaldybės interneto svetainėje, skiltyje Paslaugos –> Aplinkos apsauga –> Leidimų kirsti, genėti ar pertvarkyti saugotinus želdinius augančius ne miško žemėje.

Patvirtinta tvarka, kai fiziniai ir juridiniai asmenys sumokėję atkuriamąją vertę už želdinius gali kreiptis dėl atkuriamosios vertės kompensacijos dydžio patikslinimo, jeigu želdinį nukirtus ar kitaip pašalinus iš augimo vietos paaiškėja, kad Leidime nurodytas želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos dydis yra netikslus arba neturėjo būti skaičiuojamas. Žemės valdytojas turi teisę kreiptis dėl želdinių atkuriamosios vertės dydžio perskaičiavimo ir dalies ar visos sumokėtos želdinių atkuriamosios vertės kompensacijos grąžinimo pateikiant nustatytos formos prašymą.

Numatyti atvejai, kai į sprendimų priėmimą gali būti įtraukta ir suinteresuota bendruomenė: savo iniciatyva bus galima užsakyti viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizę, kai jos atlikti neprivaloma. Taip pat bus galima teikti prašymus dėl želdynų ir želdinių būklės ekspertizės atlikimo: prašymus, kuriuos pasirašė ne mažiau kaip 100 asmenų, kai numatoma kirsti viešuosius želdinius miesto ar miestelio teritorijoje, arba kuriuos pasirašė ne mažiau kaip 40 asmenų, kai numatoma kirsti viešuosius želdinius kurorto arba kaimo teritorijoje.

Artimiausiu metu bus praplėstos Savivaldybės tarybos sprendimu sudaromos Vilniaus rajono savivaldybės želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos funkcijos, nustatyti atvejai, kai komisija turi būti kviečiama.

Taip pat pasikeitė išduotų leidimų ar priimtų sprendimų kirsti, kitaip pašalinti iš augimo vietos arba intensyviai genėti saugotinus želdinius įsigaliojimo tvarka. Nebus galima vykdyti nurodytų priemonių vos tik gavus leidimą arba priėmus sprendimą, išskyrus išimtis, numatytas taisyklėse.

Su patvirtintomis tvarkomis susipažinti galima Savivaldybės interneto puslapyje www.vrsa.lt, skiltyje Aplinkos apsauga –> Želdynai ir želdiniai.

 

Asociatyvi nuotr. unsplash.com


Įvertinkite naujieną