*alt_site_homepage_image*

Kviečiame teikti kandidatūras į Vilniaus rajono želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisiją

decoration

Pasikeitus Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo nuostatoms ir siekiant tinkamai vertinti ir prižiūrėti želdinius Vilniaus rajone, sudaroma nauja Želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisija.

Įgyvendinant  naujos redakcijos Lietuvos Respublikos želdynų įstatymo 13 straipsnio 10 dalį ir 25 straipsnį, savivaldybės administracija rengia Vilniaus rajono savivaldybės Vilniaus rajono tarybos sprendimą „Dėl Vilniaus rajono želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisijos sudarymo ir jos nuostatų patvirtinimo“ ir kviečia teikti kandidatūras į Vilniaus rajono želdynų ir želdinių priežiūros komisiją.

Komisijos funkcijos:

- teikia išvadas dėl būtinybės kirsti ar kitaip pašalinti iš augimo vietos saugotinus želdinius teisės aktų nustatytais atvejais;

- rūpinasi želdinių išsaugojimu, naujų želdynų įveisimu Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje;

- konsultuoja želdinių savininkus ar valdytojus dėl želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo;

- teikia siūlymus Savivaldybės atstovaujamai institucijai dėl želdinių paskelbimo saugomais;

- teikia rekomendacijas teritorijų planavimo dokumentams;

- teikia pasiūlymus savivaldybės vykdomajai institucijai dėl lėšų, reikalingų viešųjų želdynų ir želdinių apsaugai, priežiūrai ir tvarkymui, viešųjų želdinių kūrimui ir želdinių veisimui, želdynų ir želdinių inventorizavimui, viešųjų želdynų ir želdinių būklės ekspertizėms atlikti.

Komisijos nariais gali būti Savivaldybės tarybos nariai, valstybės tarnautojai, gyvenamųjų vietovių bendruomenių atstovai – seniūnaičiai, išplėstinės seniūnaičių sueigos deleguoti atstovai, bendruomeninių organizacijų ir asociacijų ar kitų viešųjų juridinių asmenų (išskyrus valstybės ar Savivaldybės, jų institucijų įsteigtus juridinius asmenis), kurie įsteigti teisės aktų nustatyta tvarka ir skatina aplinkos apsaugą, atstovai, Savivaldybės gyventojai, atsiliepę į viešai paskelbtą kvietimą.

Prašome suinteresuotą visuomenės grupę iki š. m. kovo 17 d. teikti pasiūlymus į Vilniaus rajono želdynų ir želdinių apsaugos, priežiūros ir tvarkymo komisiją (turi būti raštiškas kandidato sutikimas dalyvauti komisijoje), Vilniaus rajono savivaldybės administracijai, adresu Rinktinės g. 50, Vilnius, tel. nr. (8 52) 11 1129 arba el. p. deimante.norgailaite@vrsa.lt.

 

Žemės ūkio skyriaus informacija


Įvertinkite naujieną