*alt_site_homepage_image*

Atliekas tvarkykime atsakingai. Svarbiausia informacija apie atliekų tvarkymą, rūšiavimą ir pridavimą

decoration

Vis daugiau gyventojų renkasi atsakingą ir tvarų atliekų tvarkymą, aktyviai rodo iniciatyvą prisidėdami prie aplinkos tausojimo ir puoselėjimo, dalyvauja priemonėse sprendžiant aplinkos taršos mažinimą, tačiau tenka pamatyti užšiukšlintas Vilniaus rajono pakeles ir pamiškes ir įsitikinti, kad ne visi linkę prisidėti prie siekiamų pokyčių aplinkosaugos srityje.

Atliekas svarbu tvarkyti teisingai, neteršiant aplinkos ir nepažeidžiant Vilniaus rajono savivaldybės atliekų tvarkymoTvarkymo ir švaros taisyklių bei Lietuvos Respublikos administracinių nusižengimų kodekso nuostatų.

Taisyklės galioja Vilniaus rajono savivaldybės teritorijoje ir yra privalomos visiems fiziniams ir juridiniams asmenims. Visi atliekų turėtojai privalo laikytis atliekų tvarkymo taisyklių reikalavimų, naudotis Savivaldybės organizuojamos komunalinių atliekų tvarkymo sistemos teikiamomis paslaugomis bei mokėti už komunalinių atliekų tvarkymą Savivaldybės tarybos nustatytą vietinę rinkliavą.

 

Stambiagabaritės ir pavojingos atliekos

Vilniaus rajono aplinkos švara – visų rajono gyventojų rūpestis ir pareiga, tad atsikratymas senais baldas, padangomis ar nenaudojama buitine technika pamiškėse ir pakelėse – ne tik nusikaltimas gamtai, bet ir gręsiantis administracinis nusižengimas, užtraukiantis kelių šimtų eurų baudas.

Yra du būdai saugiai ir nepažeidžiant įstatymo atsikratyti stambiagabaritėmis atliekomis. Didelio gabarito ir pavojingos atliekos iš Vilniaus rajono gyventojų surenkamos apvažiavimo būdu du kartus per metus pagal iš anksto viešai paskelbtą grafiką. Grafikas skelbiamas Vilniaus rajono savivaldybės interneto svetainėje www.vrsa.lt, seniūnijų skelbimo lentose bei vietinėje spaudoje.

Gyventojai, norėdami atiduoti minėtas atliekas, turi kreiptis į UAB „Nemenčinės komunalininkas“ arba UAB „Nemėžio komunalininkas“ (toliau – Vežėjai) pagal aptarnaujančią teritoriją nurodydami savo kontaktinius duomenis, tikslų adresą, iš kur paimti minėtas atliekas bei kiek ir kokias stambiąsias ir pavojingąsias atliekas numatoma atiduoti. Atliekų surinkimas vykdomas pagal iš anksto sudarytą maršrutą. Prieš važiuojant pas atliekų turėtojus Vežėjai susisiekia su gyventojais telefonu.

Paskutinis vykdytas stambiųjų ir pavojingų atliekų surinkimas apvažiavimo būdu vyko 2022 m. spalio ir lapkričio mėnesiais. Planuojama, kad sekanti išankstinė gyventojų registracija surenkant stambiagabarites ir pavojingas atliekas prasidės š. m. balandžio. Apie išankstinę registraciją visuomenė bus informuota atskirais pranešimais, tad prašome atidžiai sekti naujienas.

Iš gyventojų apvažiavimo metu yra surenkamos stambiosios atliekos: seni baldai ir rakandai (stalai, lovos, čiužiniai, kėdės, komodos ir t.t.), namų ūkio santechnikos įrenginiai ir pavojingos atliekos, susidariusios buityje: galvaniniai elementai, lakų, dažų, skiediklių atliekos, buitinės chemijos produktai, akumuliatoriai. Primename, kad statybos ir remonto atliekos, padangos, buitinė technika, elektros prietaisai nėra priskiriamos stambiagabaritėms atliekoms. Šios atliekas iš gyventojų nemokamai priimamos didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse.

Gyventojams nespėjusiems užsiregistruoti, didelių gabaritų atliekos priimamos nemokamai didelių gabaritų atliekų surinkimo aikštelėse. Gyventojų patogumui Vilniaus rajone veikia trys tokio tipo aikštelės: Grikienių k. (Sudervės seniūnija), Pakryžės k. (Sužionių seniūnija) ir Vėliučionių k. (Šatrininkų seniūnija). Informaciją apie šių aikštelių darbo laiką, priimamas atliekas ir kt. galima rasti Vilniaus rajono savivaldybės svetainėje https://www.vrsa.lt/atlieku-tvarkymas/dideliu-gabaritu-atlieku-surinkimo-aiksteles/407 arba UAB „VAATC“ svetainėje http://www.vaatc.lt/aiksteles/.

Pažymime, kad Vilniaus regiono gyventojai atliekas gali priduoti ir į visas kitas, UAB „VAATC“ eksploatuojamas didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles (DGASA), kur patogiau ar arčiau namų. Jei pageidaujate pristatyti didesnį atliekų kiekį, tai galite padaryti mokamai, daugiau informacijos – https://www.vaatc.lt/aiksteles/limitai-ir-ikainiai/.

Rūšiavimo namuose patarimai:

Atkreipiame dėmesį, kad vienas gyventojas (automobilio valdytojas) per 1 metų laikotarpį nemokamai į aikštelę gali atiduoti ne daugiau kaip 4 naudotas automobilio padangas. Sunkiasvorių automobilių ir traktorių padangos aikštelėse nepriimamos.


Asbesto turinčios atliekos

Vilniaus rajono savivaldybė jau 4 metus finansuoja asbesto atliekų surinkimą ir jo sutvarkymą iš individualių gyventojų ir visuomeninės paskirties pastatų apvažiavimo būdu. Tokiu būdu gerinama savivaldybės ekologinė būklė ir mažinama tarša pavojingomis atliekomis. Taip pat Savivaldybė papildomai dalyvauja investiciniuose projektuose, susijusiuose su asbesto atliekų surinkimu iš gyventojų. Iš viso surinkta, išvežta ir saugiai sutvarkyta per 1 270 tonų tokių atliekų.

Registraciją dėl nemokamo asbesto atliekų surinkimo 2023 m. planuojama pradėti nuo kovo mėn. pradžios, apie išankstinę registraciją visuomenė bus informuota atskirais pranešimais, tad prašome atidžiai sekti naujienas.

Gyventojai asbesto turinčias atliekas gali pristatyti į visas UAB „VAATC“ eksploatuojamas didelių gabaritų aikšteles (išskyrus Pumpėnų, Liepkalnio DGASA).

Atliekas į aikštelę turi pristatyti atliekų turėtojas. Pristatomos atliekos turi būti supakuotos į sandarią plastikinę tarą (dvigubus plastikinius maišus, apvynioti polietileno pakavimo plėvele ar pan.).

Asbesto turinčių atliekų priėmimas mokamas – 0,19 Euro/kg. Maksimalus vienu atvežimu iš gyventojo priimamas atliekų kiekis – 500 kg.

Bituminės dangos atliekas gyventojai taip pat gali pristatyti į visas UAB „VAATC“ eksploatuojamas didelių gabaritų atliekų surinkimo aikšteles (išskyrus Pumpėnų, Liepkalnio DGASA), šių atliekų priėmimas taip pat yra mokamas. Tokio tipo atliekas galima priduoti mokamai sumokant nustatytą 0,19 Euro/kg mokestį. Bituminė danga turėjusi sąlyti su asbestine danga priimama kartu su asbesto turinčiomis atliekomis. Maksimalus vienu atvežimu iš gyventojo priimamas atliekų kiekis – 500 kg.

Informuojame, kad minėtas atliekas galima pristatyti ir į Kazokiškių sąvartyną – atliekų priėmimo kaina yra – 86,07 Euro (su PVM)/1 tona. Mokestį galite sumokėti tik bankine kortele.

Aikštelių adresai ir darbuotojų kontaktiniai telefonai pateikiami įmonės tinklapyje, adresu: https://www.vaatc.lt/aiksteles/.

Atliekų priėmimo kaina gali keisti, todėl rekomenduojame naujausios informacijos ieškoti – https://www.vaatc.lt/aiksteles/limitai-ir-ikainiai/.   

Pristatant atliekas reikia pateikti dokumentą (asmens tapatybės kortelės arba pasą, arba vairuotojo pažymėjimą, išduotą nuo 2005 m. lapkričio 1 d., arba Lietuvos Respublikos ilgalaikio gyventojo leidimą gyventi Europos Sąjungoje (leidimas nuolat gyventi), arba leidimą (laikinai gyventi Lietuvos Respublikoje) (pagal 2011 m. gegužės 3 d. AM ministro įsakymu Nr. D1-367 patvirtintų atliekų susidarymo ir tvarkymo apskaitos ir ataskaitų teikimo taisyklių 37 punktą, https://e-seimas.lrs.lt/portal/legalAct/lt/TAD/TAIS.398698/asr).

Išsamią informaciją apie atliekų tvarkymą Vilniaus rajone galite rasti Vilniaus rajono savivaldybės internetinio puslapio rubrikoje „Atliekų tvarkymas“: https://www.vrsa.lt/atlieku-tvarkymas/402.


Būkite pilietiški, nešiukšlinkite, o pastebėjus šiukšlintojus ir aplinkos teršėjus, praneškite Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Viešosios tvarkos skyriui tel. (8 5) 240 1308, (8 5) 240 1050, el. paštu vrsa@vrsa.lt arba Skubiosios pagalbos tarnybų telefono numeriu 112.


Įvertinkite naujieną