*alt_site_homepage_image*

Vilniaus rajono mokykloms rūpintis aplinkosauga padeda ir savivaldybė

decoration

Projekto interaktyvi pamoka „Kodėl nemiega miegapelė?“ vykdytojai siekdami pristatyti Eco-schools (Gamtosauginių mokyklų) programą lankosi šalies švietimo įstaigose ir centruose. Projekto atstovai lankėsi ir Vilniaus rajone, Bezdonių „Saulėtekio“ pagrindinėje mokykloje bei Julijaus Slovackio gimnazijoje, kuriose 6–8 klasių moksleivius pakvietė dalyvauti interaktyvioje viktorinoje ir spręsti klimato kaitos, aplinkos taršos iššūkius kartu su projekto simboliu tapusia didžiąja miegapele.

Interaktyvios pamokos – itin patrauklios vaikams

Projektu „Kodėl nemiega miegapelė?“ siekiama žaidybiniu būdu aplinkosaugos idėjomis sudominti moksleivius. Interaktyvios pamokos metu vaikams užduodamas klausimas: „Kodėl toks mielas gyvūnėlis kaip didžioji miegapelė, negali užmigti? Galbūt jai nerimą kelia klimato kaitos klausimai?“. Siekdami nuraminti išsigandusį gyvūnėlį moksleiviai, naudodami planšetinius kompiuterius, atsakinėjo į vaizdinius bei tekstinius klausimus.

„Didžiąją miegapelę“ apsilankyti Vilniaus rajone pakvietusi Vilniaus rajono savivaldybės administracijos atstovė Jolanta Volodko pasakoja:

„Tokio pobūdžio pamokos yra labai naudingos, mes kviečiame mokyklas įsitraukti į aplinkosaugines veiklas, o mokyklų bendruomenės skatina ir kitus puoselėti aplinką, pvz., moksleiviai pamoko draugus, tėvus, dalijasi su aplinkiniais įgytomis žiniomis. Be to, tai formuoja vaiko supratimą, kad saugoti gamtą būtina.“

Šiuolaikinės technologijos pamokose padeda geriau įsisavinti daugiasluoksnes temas. Pvz., aplinkosauga – itin plati, sudėtinga ir įvairiapusiška sritis, tačiau šiuolaikinių programėlių ir žaidimų forma gamtos saugojimą galima paversti smagiu ir prasmingu užsiėmimu. Įgijus naujų žinių, įdomu aplinkosaugą savo mokykloje pritaikyti praktiškai, pvz., įsiliejant į  tarptautinį projektą „Eco-Schools“.

Vaikams svarbu pažinti gamtą

Gamtosauginių mokyklų tikslas – skatinti rūpintis gamta nuo pat mažumės, atsakingus aplinkai veiksmus paverčiant savo kasdienybe.

„Vilniaus rajono savivaldybė didelį dėmesį skiria tvarumui ir žinios apie jį sklaidai, pvz., praėjusiais metais įvykdė net keletą projektų, skirtų žaliojo kurso, ekologijos temoms. Prie veiklų noriai prisidėjo tiek mokyklos, tiek ir ikimokyklinio ugdymo įstaigos. Taigi, gamtosauginių mokyklų tikslai mūsų regionui itin aktualūs ir suprantami“ – teigė atstovė patvirtindama atsakingo požiūrio į gamtą ugdymo svarbą nuo pat pirmųjų žingsnių.

J. Volodko manymu, ugdyti mokinių ekologinę kultūrą, jų gebėjimą bendrauti su gamta, išteklių saugojimo įgūdžius ir įpročius, kritišką požiūrį į vartotojiškos visuomenės idealus turėtų būti svarbi ugdymo proceso dalis.

Renginių metu mokyklos bendruomenei pristatoma Eco-Schools programa

Pagrindinis interaktyvios pamokos „Kodėl nemiega miegapelė?“ tikslas yra mokykloms pristatyti „Eco schools“ programą. Tai tarptautinė iniciatyva, skatinanti jaunus žmones aktyviai dalyvauti aplinkosaugoje ir spręsti ekologines problemas. Ji prasideda klasėje, išsiplečia visoje mokykloje ir galiausiai skatina pokyčius vietos bendruomenėje. Programos dėka moksleiviai susiduria su aplinkosauginio valdymo pasiekimais, kuomet mokyklos bendruomenei suteikiama „Žalioji vėliava“.

„Eco schools“ tinklui priklauso 59 000 mokyklų, daugiau nei iš 70 pasaulio šalių. Visoje Lietuvoje gamtosauginėmis mokyklomis jau tapo beveik 100 švietimo įstaigų (darželių, mokyklų, progimnazijų, gimnazijų).

„Eco schools“ – dviguba nauda – tai ir kūrybiškų aplinkosaugos projektų idėjos, ir metodinė medžiaga mokykloms

Programos tikslas padėti ugdyti moksleivių savarankiškumą, lyderystės įgūdžius, puoselėti komandinį darbą ir kūrybiškumą, kviečiant moksleivius kurti aplinkosaugos projektus. Programos veiklos akcentuoja, kad rūpinimasis aplinka yra mūsų pačių rankose, todėl turime veikti čia ir dabar.

„Eco Schools“ programos tinklalapyje galima rasti metodinės medžiagos, papildančios biologijos, geografijos ar chemijos pamokas. Tai pagalba mokytojui ieškančiam kuo sudominti mokinius, kaip ugdyti mokinių sąmoningumą ir kūrybiškumą, kuriant aplinkai draugiškus projektus. Programa siekiama plėtoti bendruomeniškumą mokykloje į prasmingą veiklą įtraukiant mokinius, mokytojus, tėvus, taip pat miesto ar miestelio bendruomenę.

Interaktyvią pamoką inicijuoja Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija kartu su Aplinkos projektų valdymo agentūra, veiklos finansuojamos Europos regioninės plėtros fondo lėšomis.


VšĮ „Kūrybinių industrijų dokas“


Įvertinkite naujieną