*alt_site_homepage_image*

Pristatyti ir aptarti 330 kV elektros perdavimo linijos statybos darbai Vilniaus rajone

decoration

Prasidėjus Sinchronizacijos su kontinentinės Europos elektros tinklais projekto įgyvendinimui, lapkričio 17 d. Vilniaus rajono savivaldybėje lankėsi Lietuvos elektros perdavimo operatorės „Litgrid“ atstovai, kurie pristatė 330 kV elektros perdavimo linijos Vilnius-Neris statybų, Neries transformatorių pastotės rekonstrukcijos ir sinchroninio kompensatoriaus įdiegimo darbus Vilniaus rajone.

Susitikime dalyvavo Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorė Liucina Kotlovska kartu su administracijos skyrių atstovais, Mero patarėja Beata Aleksandrovič, teritorijų, per kurias bus statoma nauja 330 kV elektros perdavimo linija, seniūnai.

Pasidalinti naujausia informacija apie vykdomų projektų eigą ir numatytą progresą, įgyvendinus sinchronizacijos projektus, atvyko Sinchronizacijos programos įgyvendinimo centro vadovas Mindaugas Ivanavičius, Rytų regiono projektų įgyvendinimo vadovas Vaidotas Stankevičius, Rytų regiono projektų vadovas Giedrius Gailevičius, Nekilnojamojo turto ir planavimo skyriaus vadovė Beata Kuzmik, Komunikacijos skyriaus vadovė Paulė Pupinytė-Bružienė bei Komunikacijos projektų vadovas Matas Noreika.

„Litgrid“ iniciatyva organizuoto susitikimo tikslas – palaikyti glaudų bendradarbiavimą su savivalda ir rajono bendruomene, aptarti projekto įgyvendinimo metu kylančius iššūkius bei kartu surasti būdus, kaip juos išspręsti.

Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius „Litgrid“ šiuo metu įgyvendina šalies strateginį tikslą – perorientuoti elektros sistemą sinchroniniam darbui su kontinentinės Europos elektros tinklais ir atjungti Lietuvos elektros energetikos sistemas nuo Nepriklausomų Valstybių Sandraugos šalių elektros energetikos sistemų. Ruošdamasi šiam tikslui, Lietuva įgyvendina 19 strateginių infrastruktūros projektų, kurie leis sklandžiai įgyvendinti sinchronizaciją. Tai vidinių elektros peravimo tinklų stiprinimas,  jungčių su Lenkija tiesimas ir plėtra, naujų perdavimo tinklo įrengimo ir valdymo sistemų diegimas, bandymai. Po sinchronizacijos atjungus linijas su Baltarusija, elektros tiekimo patikimumui Vilniuje užtikrinti reikalinga nauja linija, sujungianti Vilniaus ir Neries transformatorių pastotes.

„Litgrid“ planuojami darbai tiesiant naują ir rekonstruojat esamą 330 kV liniją bus atliekami Vilniaus rajono Marijampolio, Bezdonių, Mickūnų, Lavoriškių, Nemenčinės, Šatrininkų ir Rukainių seniūnijose.

Naujos 330 kV elektros perdavimo linijos Vilnius-Neris ilgis bus 80,7 km, iš kurių 59,7 km bus tiesiama nuo Nemenčinės seniūnijoje esančios Neries transformatorių pastotės iki Marijampolio seniūnijos, kur susijungs su esama 330 kV oro linija Vilnius-Molodečno. Nuo šio taško bus rekonstruojama 22,7 km ilgio esamos linijos atkarpa iki Vilniaus transformatorių pastotės Panerių seniūnijoje.

Neries transformatorių pastotės rekonstrukcijos ir sinchroninio kompensatoriaus įrengimas bus atliekamas šiuo metu veikiančioje Neries pastotėje Nemenčinės seniūnijoje.

330 kV elektros perdavimo linijos Vilnius-Neris statybos darbų pradžia numatoma 2023 m. Projektą planuojama įgyvendinti 2025 m. Neries transformatorių pastotės rekonstrukcijos ir sinchroninių kompensatorių įdiegimo Neries transformatorių pastotėje darbus numatoma baigti 2024 metais.

Administracijos direktorė Liucina Kotlovska ir susitikime dalyvavę seniūnai atkreipė „Litgrid“ atstovų dėmesį, kad statant naujas linijas bei kertant mišką būtų išsaugotas ir po atliktų darbų sutvarkytas gerbūvis, po sunkiasvorės technikos sutvarkyti keliai.

Primename, kad 2021 m. balandžio mėnesį Vilniaus rajono savivaldybės taryba vienbalsiai pritarė parengtam Vietovės lygmens inžinerinės infrastruktūros (naujos 330 kV elektros perdavimo linijos Vilnius – Neris statybos) vystymo planui Vilniaus rajono Nemenčinės, Bezdonių, Lavoriškių, Mickūnų, Šatrininkų, Rukainių ir Marijampolio seniūnijose.

Vienkartinės kompensacijos žemės savininkams už servitutą – tiek esamoms, tiek statomoms elektros linijoms

Atkreipiame dėmesį, kad tiesiant naujas elektros linijas per privačius žemės sklypus būtina nustatyti servitutus, už kuriuos savininkams yra išmokamos vienkartinės kompensacijos. Kompensacijos žemės sklypų savininkams apskaičiuojamos pagal Vyriausybės nutarimu patvirtintą metodiką.

Esamos aukštosios įtampos elektros linijoms galioja įstatymu nustatytas servitutas, kuris leidžia elektros perdavimo sistemos operatorei „Litgrid“ netrukdomai vykdyti tinklo priežiūrą ir eksploataciją linijos trasoje.

Prašymus kompensacijai gauti elektros perdavimo sistemos operatorė „Litgrid“ priima raštu K. G. E. Manerheimo g. 8, LT-05131, Vilnius arba el. paštu info@litgrid.eu.

Išsamiau apie administraciniu aktu nustatytus servitutus kviečiame domėtis čia: https://www.litgrid.eu/index.php/zemes-savininkams/servitutai/administraciniu-aktu-nustatytas-servitutas/31812

Išsamesnė informacija apie pradėtus Lietuvos elektros sistemos sinchronizacijos su kontinentinės Europos tinklais darbus bei detalią Vilniaus rajone vykdomų projektų apžvalgą rasite „Litgrid“ parengtoje prezentacijoje  čia.

 

Asociatyvi nuotr. freepik.com


Įvertinkite naujieną