VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
VALSTYBĖS ĮMONĖ REGISTRŲ CENTRAS
Vinco Kudirkos g. 18-3, 03105 Vilnius, tel. (8 5) 2688 262, faks. (8 5) 2688 311, el.p. info@registrucentras.lt

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO CENTRINIO DUOMENŲ BANKO IŠRAŠAS
su istorija

2018-05-02 09:14:30
1. Nekilnojamojo turto registre įregistruotas turtas:
Registro Nr.: 44/2099028
Registro tipas: Žemės sklypas
Sudarymo data: 2016-12-07
Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k.
Registro tvarkytojas: Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas

2. Nekilnojamieji daiktai:

2.1.
Žemės sklypas
Vilniaus r. sav., Riešės sen., Didžiosios Riešės k.
Unikalus daikto numeris: 4400-4380-8086
Žemės sklypo kadastro numeris ir kadastro vietovės pavadinimas: 4117/7001:12 Didžiosios Riešės k.v.
Daikto pagrindinė naudojimo paskirtis: Kita
Žemės sklypo naudojimo būdas: Susisiekimo ir inžinerinių tinklų koridorių teritorijos
Žemės sklypo plotas: 0.4844 ha
Kelių plotas: 0.4844 ha
Žemės ūkio naudmenų našumo balas: 27.5
Matavimų tipas: Žemės sklypas suformuotas atliekant kadastrinius matavimus
Indeksuota žemės sklypo vertė: 2357 Eur
Žemės sklypo vertė: 1473 Eur
Vidutinė rinkos vertė: 55100 Eur
Vidutinės rinkos vertės nustatymo data: 2016-11-24
Vidutinės rinkos vertės nustatymo būdas: Masinis vertinimas
Kadastro duomenų nustatymo data: 2016-09-14


3. Daikto priklausiniai iš kito registro: įrašų nėra

4. Nuosavybė:

4.1.
Nuosavybės teisė
Savininkas: LIETUVOS RESPUBLIKA, a.k. 111105555
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4380-8086, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-11-30 Pažyma Nr. 48PAŽ-1687-(14.48.33.)
2017-01-13 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 48VĮ-104-(14.48.2.)
Įrašas galioja: Nuo 2017-01-31


5. Valstybės ir savivaldybių žemės patikėjimo teisė:

5.1.
Valstybinės žemės patikėjimo teisė
Patikėtinis: Lietuvos automobilių kelių direkcija prie Susisiekimo ministerijos, a.k. 188710638
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4380-8086, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2017-03-29 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 238
2017-04-25 Priėmimo - perdavimo aktas Nr. 6-336
Įrašas galioja: Nuo 2017-09-29


5.2. [X]
Valstybinės žemės patikėjimo teisė
Patikėtinis: Valstybės įmonė "Vilniaus regiono keliai", a.k. 120056751
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4380-8086, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-11-30 Pažyma Nr. 48PAŽ-1687-(14.48.33.)
2017-01-13 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo įsakymas Nr. 48VĮ-104-(14.48.2.)
Išregistravimo pagrindas: 2017-03-29 Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas Nr. 238
2017-04-25 Priėmimo - perdavimo aktas Nr. 6-336
Įrašas galioja: Nuo 2017-01-31 iki 2017-09-29


6. Kitos daiktinės teisės : įrašų nėra

7. Juridiniai faktai: įrašų nėra

8. Žymos: įrašų nėra

9. Specialiosios žemės ir miško naudojimo sąlygos:

9.1.
XXIX. Paviršinio vandens telkinių pakrantės apsaugos juostos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4380-8086, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-11-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 48SK-3597-(14.48.111.)
Plotas: 0.0126 ha
Įrašas galioja: Nuo 2017-01-30


9.2.
XXIX. Paviršinio vandens telkinių apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4380-8086, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-11-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 48SK-3597-(14.48.111.)
Plotas: 0.0126 ha
Įrašas galioja: Nuo 2017-01-30


9.3.
II. Kelių apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4380-8086, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-11-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 48SK-3597-(14.48.111.)
Plotas: 0.4844 ha
Įrašas galioja: Nuo 2017-01-30


9.4.
I. Ryšių linijų apsaugos zonos
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4380-8086, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-11-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 48SK-3597-(14.48.111.)
Plotas: 0.0868 ha
Įrašas galioja: Nuo 2017-01-30


10. Daikto registravimas ir kadastro žymos:

10.1.
Suformuotas naujas (daikto registravimas)
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4380-8086, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2016-11-16 Nacionalinės žemės tarnybos teritorinio skyriaus vedėjo sprendimas Nr. 48SK-3597-(14.48.111.)
Įrašas galioja: Nuo 2017-01-30


10.2.
Kadastrinius matavimus atliko (kadastro žyma)
MARIJUS VIDRINSKAS
Daiktas: žemės sklypas Nr. 4400-4380-8086, aprašytas p. 2.1.
Įregistravimo pagrindas: 2015-06-25 Kvalifikacijos pažymėjimas Nr. 2M-M-2283
2016-09-14 Nekilnojamojo daikto kadastro duomenų byla
Įrašas galioja: Nuo 2017-01-30


11. Registro pastabos ir nuorodos: įrašų nėra

12. Kita informacija: įrašų nėra
13. Informacija apie duomenų sandoriui tikslinimą: įrašų nėra

14. Asmenvardžių istorija:

14.1. Asmuo:
Valstybės įmonė "Vilniaus regiono keliai"
nuo 2015-11-16: Valstybės įmonė "Vilniaus regiono keliai", a.k. 120056751
nuo 2000-08-09 iki 2015-11-16: Valstybės įmonė "VILNIAUS REGIONO KELIAI"

2018-05-02 09:14:30

Dokumentą atspausdino
JUSTYNA SALMANOVIČ