kaires_puses_index
 
 
 
 
 


Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vilniaus rajono gyventojų sąrašai socialiniam būstui gauti

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ASMENŲ IR ŠEIMŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į PARAMĄ BŪSTUI IŠSINUOMOTI, SĄRAŠŲ TVARKYMO IR TIKSLINIMO TVARKOS APRAŠAS


 

VILNIAUS R. GYVENTOJŲ, TURINČIŲ TEISĘ Į SAVIVALDYBĖS SOCIALINIO BŪSTO NUOMĄ, TAIP PAT Į BŪSTO NUOMOS AR IŠPERKAMOSIOS BŪSTO NUOMOS MOKESČIŲ DALIES  KOMPENSACIJĄ, SĄRAŠAS   

Sąrašas sudarytas vadovaujantis Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymu, Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003-02-03 nutarimu Nr. 176 „Dėl asmenų (šeimų), įrašytų į eiles valstybės paramai gauti pagal Lietuvos Respublikos gyventojų apsirūpinimo gyvenamosiomis patalpomis įstatymą, įrašymo į asmenų (šeimų), turinčių teisę į socialinį būstą, sąrašus pagal Lietuvos Respublikos valstybės paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymą tvarkos“ ir  patvirtintas Vilniaus r. savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-12-12 įsakymu Nr. A27(1)-3138.

Asmenų ir šeimų, turinčių teisę į paramą būstui išsinuomoti 2017 m. sąrašas

Asmenų (šeimų), nuomojančių socialinį būstą sąrašas

2016 m. socialiniai būstai buvo išnuomoti 4 šeimoms (arba asmenims be šeimos) pagal Vilniaus rajono gyventojų, laukiančių išsinuomoti socialinį būstą, sąrašą:

Šeimoms, auginančioms tris ar daugiau vaikų:

3-jų kambarių butas Maišiagalos mstl. - 5 asmenų šeimai;

3-jų kambarių butas Kalvelių seniūnijoje – 7-ių asmenų šeimai.

Šeimoms ir asmenims pagal bendrąjį sąrašą:

1-o kambario butas Marijampolio seniūnijoje – 2-jų asmenų šeimai;

1-o kambario butas Pagirių seniūnijoje – 1 asmeniui be šeimos.

 


2017 m. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos sprendimais išnuomoti socialiniai būstai šeimoms, įrašytoms į sąrašą asmenų ir šeimų, turinčių teisę išsinuomoti socialinį būstą ne eilės tvarka pagal Lietuvos Respublikos paramos būstui įsigyti ar išsinuomoti įstatymo 16 straipsnio 11 dalyje numatytas sąlygas:

2017-03-31 Nr. T3-106 socialinis būstas Paberžės seniūnijoje 3-jų asmenų šeimai,

2017-03-31 Nr. T3-107 socialinis būstas Paberžės seniūnijoje 4-ių asmenų šeimai,

2017-03-31 Nr. T3-108 socialinis būstas Kalvelių seniūnijoje 6-ių asmenų šeimai.


Paskutinis atnaujinimas: 2017-12-13 13:30:46
Grįžti
Shadow up