kaires_puses_index
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Dok. rūšis
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2018-03-14
08:13:24
T1-61 DĖL PASTATO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RUKAINIŲ SEN., RUKAINIŲ K., VILNIAUS G. 39, PASKIRTIES PAKEITIMO
2018-03-09
15:08:04
T1-60 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4184/0100:613), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., SUDERVĖS SEN., VAIGELIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
2018-03-09
15:06:32
T1-59 DĖL DVARO G. PAVADINIMO SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., RIEŠĖS K.
2018-03-09
15:05:11
T1-58 DĖL GUDOBELIŲ G., VILNIAUS G. PAVADINIMŲ SUTEIKIMO VILNIAUS R. SAV., SUDERVĖS SEN., VAIGELIŠKIŲ K.
2018-03-09
15:03:59
T1-57 DĖL PAVEDIMO LAIKINAI EITI VILNIAUS R. ČEKONIŠKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DIREKTORIAUS PAREIGAS
2018-03-05
15:49:19
T1-56 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4103/0300:1074), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., BAJORŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
2018-03-05
15:47:22
T1-55 DĖL SUTIKIMO PERIMTI VALSTYBĖS TURTĄ
2018-02-21
12:58:12
T1-53 DĖL TURTO PERDAVIMO IR ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO UAB „VILNIAUS VANDENYS“
2018-02-19
12:30:51
T1-51 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., SUŽIONIŲ SEN., NAŠIŪNŲ K., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTOS TERITORIJOS, SUFORMAVIMO
2018-02-19
12:29:15
T1-50 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RUDAMINOS SEN., KALVIŠKIŲ K., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTOS TERITORIJOS, SUFORMAVIMO
2018-02-15
13:53:32
T1-49 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BALANDŽIO 27 D. SPRENDIMU NR. T3-187 PATVIRTINTO DAUGIABUČIŲ NAMŲ BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTŲ REMONTO, REKONSTRAVIMO IR ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) FINANSAVIMO TVARKOS APRAŠO DALINIO PAKEITIMO
2018-02-15
08:57:16
T1-48 DĖL VŠĮ VILNIAUS RAJONO CENTRINĖS POLIKLINIKOS PALAIKOMOJO GYDYMO IR SLAUGOS LIGONINIŲ LOVŲ SKAIČIAUS PATVIRTINIMO
2018-02-13
15:41:13
T1-47 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 – 2020 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO
2018-02-13
11:30:49
T1-45 DĖL KELIŲ IR GATVIŲ ĮTRAUKIMO Į VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS REIKŠMĖS KELIŲ IR GATVIŲ SĄRAŠĄ TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2018-02-13
11:27:30
T1-44 DĖL PIRMINĖS AMBULATORINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ (ŠEIMOS GYDYTOJŲ ) PRIEINAMUMO GERINIMO VILNIAUS RAJONO VIEŠOSIOSE ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE 2018-2019 METAIS PROGRAMOS
2018-02-12
13:15:29
T1-43 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENINĖS ADMINISTRACINIŲ GINČŲ KOMISIJOS IR JO VEIKLOS NUOSTATŲ PANAIKINIMO
2018-02-12
10:03:15
T1-42 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016-2020 METŲ BENDROJO PLANO PAKEITIMO
2018-02-12
09:30:00
T1-41 DĖL GLOBOS CENTRO VEIKLOS IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VYKDOMOS PRIEŽIŪROS ORGANIZAVIMO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2018-02-12
09:21:19
T1-40 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-07-28 SPRENDIMO NR.T3-312 1.8 PAPUNKČIO PAKEITIMO
2018-02-09
14:19:17
T1-36 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS APLINKOS APSAUGOS RĖMIMO SPECIALIOSIOS PROGRAMOS 2018 METŲ PRIEMONIŲ PATVIRTINIMO
Shadow up