kaires_puses_index
 


Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Seimo kontrolierių pažymos

Pažyma 2016-10-03 Nr. 4D-2016/2-821 dėl X skundo prieš Vilniaus rajono savivaldybės administraciją

 

Pažyma 2016-09-14 Nr. 4D-2015/2-1786 dėl X skundo prieš Vilniaus rajono savivaldybės administraciją

Bus užtikrinta, kad asmenų prašymai, pateikti elektroniniu būdu ir pasirašyti elektroniniu parašu, bus registruojami bei nagrinėjami laikantis teisės aktuose nustatytos tvarkos.
Vilniaus rajono savivaldybės administracija atlieka tarnybinio nusižengimo tyrimą visais atvejais, kai nustatomas pažeidimas.

Pažyma 2016-08-08 Nr. 4D-2016/2-1062 dėl X skundo prieš Nacionalinę žamės tarnybą prie Žemės ūkio ministerijos ir Vilniaus rajono savivaldybės administraciją

Atsižvelgdama į Seimo kontrolieriaus pažymoje išdėstytas pastabas ir rekomendacijas Savivaldybė užtikrins, kad ateityje Vilniaus rajono savivaldybės administracijos pareigūnai vykdydami Viešojo administravimo įstatymo 23 straipsnio 6 dalies reikalavimus apie sprendimą nenagrinėti skundo praneš asmeniui ne vėliau kaip per 5 darbo dienas nuo skundo gavimo dienos. 

Pažyma Nr. 4D-2015/2-1047 dėl X skundo prieš Vilniaus rajono savivaldybės administraciją

Skundo tyrimas nutrauktas.

Pažyma Nr. 4D-2015/2-1588 dėl X skundo prieš Vilniaus miesto savivaldybės administraciją ir Vilniaus rajono savivaldybės administraciją

 

Pažyma Nr. 4D-2015/2-1186 dėl X skundo prieš Vilniaus rajono savivaldybės administraciją

Skundo tyrimas dėl teisės į tinkamą viešąjį administravimą nutrauktas. 

Pažyma Nr. 4D-2015/2-1274 dėl skundo prieš Vilniaus rajono savivaldybės administraciją

Skundo tyrimas nutrauktas.

Pažyma Nr. 4D-2015/2-118 dėl X skundo prieš Vilniaus rajono savivaldybės administraciją

 

Pažyma Nr. 4D-2014/2-462 dėl X skundo prieš Vilniaus rajono savivaldybės administraciją

B informuotas apie antrinių žaliavų surinkimo konteinerių ir bendro naudojimo mišrių komunalinių atliekų konteinerių, kuriais jis turi naudotis, pastatymo vietą.

X raštu suteikta informacija apie Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą iš atliekų turėtojų ir atliekų tvarkymą lengvatų skyrimo ir teikimo galimybes, sąlygas ir tvarką.

Pažyma Nr. 4D-2015/2-969 dėl X skundo prieš Vilniaus rajono savivaldybės administraciją

Pareiškėjas raštu informuotas apie Vietinės rinkliavos skolos išieškojimą bei apie Vietinės rinkliavos už komunalinių atliekų surinkimą ir tvarkymą lengvatų skyrimą ir teikimą.

Pažyma Nr. 4D-2014/2-1754 dėl V. Stasiulio skundo prieš Vilniaus rajono savivaldybės administraciją

Skundo tyrimai dėl kelio įrengimo, melioracijos sistemos priežiūros ir žemės mokesčio tarifo nutraukti.

Pažyma Nr. 4D-2015/2-566 dėl X skundo prieš Vilniaus rajono savivaldybės administraciją

Skundo tyrimas nutrauktas.

Pažyma Nr. 4D-2015/2-191 dėl X skundo prieš Vilniaus rajono savivaldybės administraciją

Vykusiame Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus, Statybos skyriaus ir Teisės skyriaus specialistų pasitarime priimtas siūlymas žemės sklypo, esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Kuprioniškių k., pagrindinę žemės naudojimo paskirtį keisti tik parengus Žemės sklypo formavimo ir pertvarkymo projektą. 

 
Paskutinis atnaujinimas: 2016-10-17 11:30:36
Grįžti
Shadow up