kaires_puses_index
 
 
 
 
 


Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie teritorijų planavimą

 

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (Nr. 4170/1500:0068, plotas 1,9600 ha), esančio Vilniaus  raj. sav., Riešės sen., Skirgiškių  kaime specialusis planas.
Vadovaujantis Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2016 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. 48KPĮ- 397 -(14.48.124.) „Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto rengimo pradžios ir planavimo tikslų“, parengtas Kaimo plėtros žemėtvarkos projektams ūkininko sodybos vietai parinkti (specialiojo planavimo dokumentas).
Planavimo tikslas: parengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą, ūkininko sodybos vietai parinkti.
Planavimo organizatorius: Gintas Kavoliūnas ir Julita Kavoliūnienė, gyv.: Ąžuolų 3-ioji 20, Kalikstiškių vs., Maišiagalos sen., Vilniaus r. sav.
Plano rengėjas – Valstybės įmonės Valstybės žemės fondo Kraštotvarkos ir teritorijų planavimo skyrius, Konstitucijos pr. 23-414 A korpusas, LT-08105 Vilnius, tel. 8 626 54599, faks. (8 5) 262 16 72, el. paštas renata.gerasimoviene@vzf.lt
Viešinimas: Susipažinti su parengtu kaimo plėtros žemėtvarkos projektu ir pateikti pasiūlymus dėl projekto sprendinių  galima nuo 2018-01-15 iki 2018-01-29 žemėtvarkos planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu:
https://www.zpdris.lt:443/zpdris/jsf/viewInfo.jsf?serviceOid=8216f9a081e011e6be889592422730b4. Raštu pateikti pasiūlymus galima adresu:Konstitucijos pr. 23-414 (A korpusas), 08105, Vilnius bei projekto viešo svarstymo, kuris vyks 2018-01-30  09:00  Konstitucijos pr. 23-414 (A korpusas), 08105, Vilnius  metu. Telefonas pasiteiravimui:8 626 54599.

2018-01-17

Parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4174/0300:145) Aukštųjų Rusokų vs., Avižienių sen., Vilniaus r. sav., detalusis planas.
Planavimo tikslas: keisti žemės sklypo pagrindinę naudojimo paskirtį, sudalyti į sklypus, nustatyti privalomąjį teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą.
Planavimo organizatoriai: Laimius Brūzga, Sigitas Brūzga, Olga Korsakienė, Valdas Korsakas.
Susipažinti su parengtu detaliuoju planu galima rengėjo IĮ “Mažasis atriumas” patalpose: Šv. Mykolo g. 4-4, Vilniuje, tel. (8 5) 261 0011, el. p. matriumas@gmail.com nuo 2018 m. sausio 22 d. iki vasario 27 d.
Viešas aptarimas įvyks 2018 m. vasario 27 d. 12:00 val. Avižienių seniūnijos patalpose, Sudervės g. 9.
Nuo 2018 m. sausio 22 d. iki vasario 27 d. detalusis planas bus viešai eksponuojamas Avižienių seniūnijos skelbimų lentoje. Pastabas ir pasiūlymus galima teikti raštu iki viešojo susirinkimo pabaigos.

2018-01-17

Informuojame apie parengtą vietovės lygmens teritorijų planavimo dokumentą – „Čekoniškių kaimo kvartalo, esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., planavimo ir detalusis planas“.
Planuojama teritorija: Čekoniškių kaimo kvartalo teritorija, esanti Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Čekoniškių k. Teritorijos plotas apie 27 ha.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorė, Rinktinės g. 50, Vilnius
Detaliojo plano iniciatorius: UAB „Lietpak“ (įmonės kodas 125261991, adresas – A. Mickevičiaus g. 165, Čekoniškių k., Zujūnų sen., Vilniaus r. sav.).
Planavimo pagrindas: Prašymas inicijuoti teritorijos detaliojo planavimo procesą; Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-08-14 įsakymas Nr. KADI-358 „Dėl Čekoniškių kaimo kvartalo, esančio Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., planavimo ir detaliojo plano rengimo“.
Planavimo tikslai ir uždaviniai: detalizuoti Vilniaus r. sav., teritorijos kraštovaizdžio specialiojo plano, patvirtinto Vilniaus r. sav. tarybos 2014-12-17 sprendimu Nr. T3-571, sprendinius, kurie buvo integruoti į Vilniaus r. sav. Teritorijos bendrojo plano, patvirtinto Vilniaus r. sav. tarybos 2009-09-30 sprendimu Nr. T3-323 (toliau – Bendrasis planas), nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą: konkretų teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną žemės sklypų užstatymo tankumą ir intensyvumą, statinių statybos zoną, nustatyti planuojamų žemės sklypų ribas ir plotus.
Su koreguojamu teritorijų planavimo dokumentu, supaprastinta viešinimo procedūra tvarka, susipažinti galima nuo 2018-01-11 iki 2018-01-26 imtiniai; internetiniame tinklapyje www.vrsa.lt; Zujūnų seniūnijos patalpose; Lietuvos Respublikos teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje www.tpdris.lt (TPD Nr. K-VT-41-17-400) ir plano rengėjo – G. Gaidjurgio firmos patalpose Architektų g. 40, Vilniuje, informacija tel. 8 672 50145, el. paštas: g.gaidjurgis@gmail.com
Planavimo pasiūlymus dėl parengto projekto sprendinių galima teikti raštu, iki susipažinimo su projekto pabaigos (2018-01-25), planavimo organizatoriui ir plano rengėjui raštu arba www.tpdris.lt informacinėje svetainėje.
Viešas susirinkimas vyks 2018-01-26, 12 val., Vilniaus r. sav., Zujūnų sen. patalpose (adresu: Buivydiškių g. 3, Zujūnų k., Zujūnų sen., Vilniaus r.).
Teisės aktų nustatyta tvarka, nesant kriterijų, Startegini pasekmių aplinkai vertinimas ir Planuojamos ūkinės veiklos poveikio aplinkai vertinimas neatliekamas.
Atmestų planavimo pasiūlymų pareiškėjai parengto projekto sprendinius ar viešo svarstymo procedūras gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą atliekančiai institucijai.

2018-01-17

Informuojame, kad vykdomas žemės sklypų (kad. Nr. 4152/0800:118, kad. Nr.4152/0800:132) Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Lytos k., Pamiškės g. 8A, 8B detaliojo plano koregavimas.
Planavimo pagrindas - Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-03-09 įsakymas "Dėl žemės sklypo (kad. nr. 4162/0200:33), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Didžiasalio k, detaliojo plano keitimo iniciavimo žemės sklype (kad. nr.4162/0200:471), esančiame Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Didžiasalio k." Nr. KADI-92.
Planavimo organizatorius - Vilniaus rajono savivaldybės administracija, Rinktinės g. 50, Vilnius;
Planavimo iniciatorius – Romualdas Gurkšnis, gyv. Žodiškių g. 3, Vilniaus m. sav
Plano rengėjas: Giedrius Muckus, veikiantis pagal individualios veiklos vykdymo pažymą, buveinės adresas Justiniškių g. 134a-204, Vilnius. Tel 8-685-69988, el.paštas planai@detalieji.lt Projekto vadovė - Marija Muckuvienė, kvalifikacijos atestato Nr.23289;
Detaliojo plano rengimo tikslas: koreguoti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-01-22 įsakymu Nr. KADI-56 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr.4152/0800:668), esančio Lytos k., Mickūnų sen., Vilniaus r. sav., detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (toliau – Detalusis planas) sprendinius. Koregavimo tikslas - Detaliuoju planu suformuotus kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypus (kad. Nr. 4152/0800:118, kad. Nr.4152/0800:132), esančius Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Lytos k., Pamiškės g. 8A, 8B, sujungti, perdalyti, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus. Nurodyti specialiąsias žemės naudojimo sąlygas. Papildomi planavimo uždaviniai: suformuotuose žemės sklypuose nekeisti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimo: teritorijos naudojimo būdo, leistino pastatų aukščio, leistino žemės sklypo užstatymo tankumo ir intensyvumo, užstatymo tipo.Strateginio pasekmių aplinkai vertinimas (SPAV) neatliekamas. Detalusis planas rengiamas teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (www.tpdris.lt) TPD Nr.K-VT-41-17-377.
Viešumo procedūros: susipažinti su projekto sprendiniais galima viešos ekspozicijos Mickūnų seniūnijos patalpose metu nuo 2018-01-12 iki 2018-01-26; taip pat projekto rengėjo biure (Justiniškių g.134a-204, Vilnius) bei teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (www.tpdris.lt) TPD Nr.K-VT-41-17-377. Viešo svarstymo susirinkimas nešaukiamas, kadangi taikoma supaprastinta viešojo svarstymo procedūra
Pasiūlymų teikimo tvarka: pasiūlymus galima teikti planavimo organizatoriui ir/arba projekto rengėjui raštu, arba prisijungus teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje TPDRIS (www.tpdris.lt) TPD Nr.K-VT-41-17-377 iki viešo svarstymo susirinkimo pabaigos. Pasiūlymus pateikusiems asmenims bus atsakyta raštu arba teritorijų planavimo dokumentų rengimo ir teritorijų planavimo proceso valstybinės priežiūros informacinėje sistemoje per 5 dienas, anksčiau paminėtas atsakymas gali būti apskųstas Valstybinei teritorijų planavimo ir statybos inspekcijai, per 10 dienų.

2018-01-12

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0200:1102), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Didžiasalio k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2010-09-21 įsakymu Nr. A27-1846, dalies koregavimo inicijavimo“.
Planavimo tikslai: Detaliuoju planu suformuotą kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypą (kad. Nr. 4162/0200:1230), esantį Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Didžiasalio k., Šiaurės g. 33, padalyti, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Planuojamos teritorijos plotas 0,2900 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2018-01-16 iki 2018-01-30 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401A kab., tel. 2755072, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2018-01-30 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymas
Planuojama teritorija

2018-01-12

Informuojame, kad 2018 m. sausio 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Užugriovio kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Nomeda Cesiulienė.
Iki 2018 m. sausio 24 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-01-12

Informuojame, kad 2018 m. sausio 25 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kasmiškių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos. Planavimo organizatorė Sigita Kalendraitė.
Iki 2018 m. sausio 24 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-01-12

Informuojame, kad 2018 m. sausio 22 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Bruškiškių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorė Ieva Gintautaitė.
Iki 2018 m. sausio 19 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-01-03

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4162/0200:1115), esančio Vilniaus r. sav., Nemėžio sen., Daržininkų k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-12-27 įsakymu Nr. KADI-808, koregavimo inicijavimo“.
Planavimo tikslai: koreguoti detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2013-12-27 įsakymu Nr. KADI-808, sprendinius. Koreguojamos teritorijos plotas 0,2600 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2018-01-04 iki 2018-11-17 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 426 kab., tel. (8 5) 272 3771, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2018-11-17 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

 2018-01-03

Planavimo organizatorius – Danuta Zagorskienė
Planuojama teritorija –0,9625 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr.4117/0100:1183), esantis Vilniaus r.sav., Riešės sen., Užugriovio k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2015-03-04 įsakymas Nr. 48VĮ-485-(14.48...)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.
Sprendimas
Planavimo darbų programa

2018-01-03  


 


Grįžti
Shadow up