kaires_puses_index
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Informacija apie teritorijų planavimą

Informuojame, kad 2018 m. balandžio 5 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Šilėnų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Ana Valatkovič.
Iki 2018 m. balandžio 4 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-03-16

Planavimo organizatorius – Valentina Aleksandrovič
Planuojama teritorija –1,5000 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr.4177/1400:0329), esantis Vilniaus r.sav., Rudaminos sen., Petešos k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2017-10- 09 įsakymas Nr. 48KPĮ-377-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2018-03-14

Informuojame, kad 2018 m. kovo 27 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Kenos kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Ježi Gvozdovič.
Iki 2018 m. kovo 26 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-03-14

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0300:180), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Užudvarionių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2006-12-21 įsakymu Nr. A27-2167, keitimo“.
Planavimo tikslai: keisti Detaliojo plano sprendinius. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Planuojamos teritorijos plotas 2,0800 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2018-03-14 iki 2018-03-29 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401A kab., tel. 2755072, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2018-03-29 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas
Teritorija

2018-03-09

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4107/0500:262 ir kad. Nr. 4107/0500:16), esančių Bezdonių k., Bezdonių sen., Vilniaus r., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2008-12-19 sprendimu Nr. T3-416, keitimo inicijavimo“.
Planavimo tikslai: keisti detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2008-12-19 sprendimu Nr. T3-416, sprendinius. Keičiamos teritorijos plotas 1,8000 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2018-03-09 iki 2018-03-22 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 426 kab., tel. (8 5) 272 3771, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2018-03-22 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.

2018-03-08

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypų (kad. Nr. 4110/0300:507, kad. Nr. 4110/0300:510), esančių Vilniaus r. sav., Zujūnų sen., Papiškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2012-09-26 sprendimu Nr. T3-393, koregavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje“.
Planavimo tikslai: Detaliuoju planu suformuotus kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos ir bendro naudojimo (miestų miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos žemės sklypus (Nr. 5 ir Nr. 6) sujungti, perdalyti į atskirus žemės sklypus, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus. Išsaugoti ne mažiau kaip 15 % Detaliuoju planu suformuoto kitos paskirties, bendro naudojimo (miestų, miestelių ir kaimų ar savivaldybių bendro naudojimo) teritorijos žemės sklypo dalies. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Planuojamos teritorijos plotas apie 0,4 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2018-03-13 iki 2018-03-27 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401A kab., tel. 2755072, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2018-03-27 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas
Teritorija

2018-03-08

Informuojame, kad 2018 m. kovo 23 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Daubarų kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorė Renata Matulionienė.
Iki 2018 m. kovo 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-03-07

Informuojame, kad 2018 m. kovo 23 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Dimšos kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Marjan Adamovič.
Iki 2018 m. kovo 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-03-07

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4152/0100:4015), esančio Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Paliuliškių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-04-30 įsakymu Nr. KADI-145, koregavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje“.
Planavimo tikslai: Detaliuoju planu suformuotą kitos paskirties, vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos žemės sklypą (kad. Nr. 4152/0100:317) padalyti į atskirus žemės sklypus, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Planuojamos teritorijos plotas 0,2033 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2018-03-12 iki 2018-03-26 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401A kab., tel. 2755072, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2018-03-26 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas
Teritorija

2018-03-07

Informuojame apie parengtą Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymo projektą „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4103/0200:220), esančio Vilniaus r. sav., Avižienių sen., Avižienių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2004-12-08 sprendimu Nr. T3-347, koregavimo anksčiau suplanuotos teritorijos dalyje“.
Planavimo tikslai: Detaliuoju planu suformuotą kitos paskirties (mažaaukščių gyvenamųjų namų statybos) žemės sklypą (kad. Nr. 4103/0200:1266 padalyti į atskirus žemės sklypus, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus. Nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą. Planuojamos teritorijos plotas 0,2555 ha.
Su parengtu įsakymo projektu galima susipažinti nuo 2018-03-12 iki 2018-03-26 Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Architektūros ir teritorijos planavimo skyriaus 401A kab., tel. 2755072, adresas Rinktinės g. 50, LT – 09318 Vilnius.
Planavimo pasiūlymus dėl planavimo tikslų galima teikti raštu iki 2018-03-26 planavimo organizatoriui – Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriui, Rinktinės g. 50, Vilnius.
Įsakymo projektas
Teritorija

2018-03-07

Vadovaujantis  Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu „Dėl žemės sklypų (kad. Nr. 4177/0500:1136 ir 4177/0500:1135), esančių Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Dukelių k., detaliojo plano keitimo inicijavimo“, pradedamas rengti Žemės sklypų (kad. Nr. 4177/0500:1136 ir 4177/0500:1135), esančių Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Dukelių k., detaliojų planų keitimas žemės sklypuose (kad. Nr. 4177/0500:1136 ir 4177/0500:1135), esančiuose Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Dukelių k. Kadagių g. 10 ir Kadagių g.11
Planuojamos teritorijos plotas: apie 1,00 ha.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracija, esanti Rinktinės g. 50, Vilniuje.
Planavimo iniciatoriai: Stanislav Savin, adresas korespondencijai: Šeimyniškių g. 12-2, Vilnius.
Detaliojo plano keitimo rengėjas: UAB ,,Meirista“, Panerių g. 64, LT-03160, Vilnius, tel.  8683 08 779, el. paštas grazina@meirista.lt
Planavimo tikslai: žemės sklypų (kad. Nr. 4177/0500:1136 ir 4177/0500:1135), esančių Vilniaus r. sav., Rudaminos sen., Dukelių k. Kadagių g. 10 ir Kadagių g.11, kurie buvo suformuoti Detaliuoju planu, perdalijimas, statybos reglamentų nustatymas. Žemės sklype nustatyti teritorijos tvarkymo ir naudojimo režimą: teritorijos naudojimo būdą, leistiną pastatų aukštį, leistiną užstatymo intensyvumą, leistiną užstatymo tankį, užstatymo tipą.
SPAV reikalingumas: vadovaujantis Planavimo darbų programa – nereikalinga.
Tyrimai ir galimybių studijos: nereikia.
Detaliojo plano rengimo etapai: stadijos sujungiamos.
Teritorijų planavimo dokumentai rengiami, svarstomi, derinami ir teikiami tvirtinti bendrąja tvarka.
Susipažinti su keičiamo detaliojo plano sprendiniais galima nuo 2018-02-27 iki 2018-03-19 darbo dienomis Detaliojo plano keitimo rengėjo patalpose.
Sprendinių vieša ekspozicija vyks 2018-02-27 iki 2018-03-19 Rudaminos seniūnijos patalpose, Vilniaus g. 4, Rudaminos k., LT-13248 Vilniaus r.
Detaliojo plano viešas svarstymas vyks 2018-03-20, 10 val. Rudaminos seniūnijos patalpose Pasiūlymų pateikimo tvarka: pasiūlymus ir pastabas galima teikti raštu Teritorijų planavimo dokumento rengėjui per susipažinimui su keičiamu dokumentu skirtą laiką.
Planavimo dokumentų sprendinių pasiūlymų apskundimas: asmenys gautą atsakymą, kad į jų pasiūlymus neatsižvelgta parengtame planavimo dokumente, gali apskųsti Valstybinės teritorijų planavimo ir statybos inspekcijos prie Aplinkos ministerijos Vilniaus skyriuje, adresu A. Juozapavičiaus g. 9, Vilnius, per mėnesį nuo jiems išsiųsto laiško (atsakymo į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

Pridedama planuojamos teritorijos schema.

2018-03-07

Planavimo organizatorius – Artūr Gilevskij
Planuojama teritorija –0,5300 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr.4124/0600:0349), esantis Vilniaus r.sav., Šatrininkų sen., Dobromislės k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2017-12-20 įsakymas Nr. 48KPĮ-488-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.
Įsakymas

Planavimo darbų programa

2018-03-02

Informuojame, kad 2018 m. kovo 23 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Juodžių kaime, kurio tikslas - parinkti ūkininko sodybos vietą. Planavimo organizatorius Gerardas Zdanavičius.
Iki 2018 m. kovo 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-03-02

Informuojame, kad 2018 m. kovo 23 d. numatoma priimti sprendimą pradėti rengti kaimo plėtros žemėtvarkos projektą Petešos kaime, kurio tikslai - parinkti ūkininko sodybos vietą ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietą. Planavimo organizatorius Vladas Šeinas.
Iki 2018 m. kovo 22 d. Nacionalinės žemės tarnybos prie Žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriuje, Kalvarijų g. 147, LT-08221 Vilnius, galima susipažinti su sprendimo ir planavimo tikslų dokumentais bei teikti pasiūlymus dėl planavimo tikslų.
Prašymas

2018-03-02

Informuojame, kad parengtas žemės sklypo (kad. Nr. 4167/0200:1161), esančio Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Melekonių k., detaliojo plano, patvirtinto Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-08-28 įsakymu Nr. KADI-424, koregavimo projektas.
Planavimo organizatorius: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktorius, Rinktinės g. 50, Vilnius, tel. (8 5) 2755074.
Planavimo iniciatorius: Jolanta Korvel
Detaliojo plano keitimo rengėjas: UAB „Meirista“, į. k. 302509764, buveinės adresas: Panerių g. 64, Vilnius, tel. 8 657 83428, el. paštas info@meirista.lt. Projekto vadovė – Gražina Meidutė, kvalifikacijos atestatas Nr. 22622.
Planavimo tikslas: koreguoti Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2014-08-28 įsakymu Nr. KADI-424 „Dėl žemės ūkio paskirties žemės sklypo (kad. Nr. 4167/0200:1161), esančio Vilniaus r., Pagirių sen., Melekonių k., detaliojo plano patvirtinimo“ patvirtinto detaliojo plano (toliau – Detalusis planas) sprendinius. Koregavimo tikslas – Detaliuoju planu suformuotą kitos paskirties (vienbučių ir dvibučių gyvenamųjų pastatų teritorijos) žemės sklypą (kad. Nr. 4167/0200:867), esantį Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Melekonių k., Kalno g. 61, padalyti, nustatyti naujų žemės sklypų ribas ir plotus. Planuojamos teritorijos plotas apie 0,3 ha.
Detaliojo plano rengimo pagrindas: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-05-17 įsakymas „Dėl žemės sklypo (kad. Nr. 4167/0200:1164), esančio Vilniaus r. sav., Pagirių sen., Melekonių k., detaliojo plano koregavimo“ Nr. KADI-244.
Su parengtu, viešai eksponuojamu, detaliuoju planu galima susipažinti nuo 2018-03-07 iki 2018-03-23 Pagirių seniūnijoje, teritorijų planavimo dokumentų rengimo informacinėje sistemoje adresu www.tpdirs.lt (TPD Nr. K-VT-41-17-378) bei Panerių g. 64, Vilniuje iš anksto susitarus dėl susitikimo telefonu 8 657-83428.
Pasiūlymus raštu galima teikti iki 2018-03-23 (detaliojo plano eksponavimo pabaigos) rengėjui UAB „Meirista“, el. p. info@meirista.lt, tel. 8 657 83428, Panerių g.64, Vilnius.
Neatsižvelgus į motyvuotus pasiūlymus, asmenys gautą atsakymą gali apskųsti valstybinę teritorijų planavimo priežiūrą vykdančiai institucijai per mėnesį nuo jiems išsiųsto atsakymo (į pateiktą pasiūlymą) gavimo dienos.

2018-03-02

Planavimo organizatorius – Teresa Kulakovskaja
Planuojama teritorija –0,5000 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr.4103/0100:0652), esantis Vilniaus r.sav., Avižienių sen., Pikutiškių k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2017-10-25 įsakymas Nr. 48KPĮ-397-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.
Įsakymas
Planavimo darbų programa

2018-03-01

Planavimo organizatorius – Sigitas Jokšas
Planuojama teritorija –0,5350 ha ploto žemės ūkio paskirties žemės sklypas (kad. Nr.4110/0400:0637), esantis Vilniaus r.sav., Zujūnų sen., Mozūriškių k.
Projekto rengimo pagrindas:
Nacionalinės žemės tarnybos prie žemės ūkio ministerijos Vilniaus rajono skyriaus vedėjo 2017-07-28 įsakymas Nr. 48KPĮ-208-(14.48.124)„Dėl kaimo plėtros žemėtvarkos projekto (ūkininko sodybos ir žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietos parinkimui) rengimo pradžios ir planavimo tikslų.
Planavimo tikslai – ūkininko sodybos vietai ir (ar) žemės ūkio veiklai reikalingų statinių statybos vietai parinkti.
Planavimo uždaviniai – suplanuoti žemės ūkio paskirties žemės sklypo (sklypų) teritoriją, nustatant ūkininko sodybos ribas ir ūkininko sodybos statinių statybos zoną (žemės sklypo dalis (dalys), kurioje (kuriose) galima numatoma statyba), taip pat numatyti žemės tvarkymo priemones, reikalingas planuojamai žemės ūkio veiklai vykdyti, nepažeidžiant aplinkosaugos, paveldosaugos, žemės ūkio paskirties žemės naudojimo ir tvarkymo reikalavimų.

Įsakymas
Planavimo darbų programa

2018-03-01

  


 


Grįžti
Shadow up