kaires_puses_index
 


Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Vasario 16-oji - Lietuvos valstybės atkūrimo diena

Vasario 16-oji, mūsų valstybės atkūrimo diena.
Diena, kai Lietuva buvo vėl įrašyta į pasaulio žemėlapius.
Diena, kuri pakeitė ir įprasmino visų mūsų gyvenimą.
Tikiu, kad visiems mums užteks išminties, geros valios,
ryžto ir tikėjimo žengti toliau laisvės keliu ir
įveikti šiandienos ir rytdienos iššūkius.


Nemenčinės Gedimino gimnazija

Šių metų vasario 14 dieną Nemenčinės Gedimino gimnazijoje vyko Lietuvos vastybės atkūrimo dienai skirtas minėjimas. Šis renginys buvo skirtas ne tik gimnazijos bendruomenei, bet ir svečiams iš Vilniaus rajono mokyklų. Visus susirinkusius su valstybine švente pasveikino Vilniaus rajono savivaldybės Švietimo skyriaus vyriausioji specialistė Vera Markova.

Minėjimo metu I-III gimnazinių klasių mokiniai pristatė pateiktis, kuriose trumpai apžvelgė visą istoriją apie sunkų Lietuvos kelią į nepriklausomybę. Jie pasakojo apie 1863-1864 m. sukilėlių ginkluotą kovą, kurią stipresnė ir galingesnė Rusijos imperija žiauriai numalšino, apie knygnešių ir daraktorių pasipriešinimą rusifikacijai, apie tautinio atgimimo veikėjų kultūrinę, politinę veiklą, kurios tikslas - lietuvių kalbos ir lietuvybės išsaugojimas. Taip pat trumpai apibūdino 1918 m. vasario mėnesį susiklosčiusią Lietuvoje politinę padėtį, kuria pasinaudojusi Lietuvos Taryba priėmė Lietuvos valstybės atkūrimo aktą.

Kompozicija Maironio eilių motyvais

Choro atliekamos dainos „Laisvė“ ir „Palaimink Dieve mus“

Šventinę nuotaiką sukūrė dainos, šokiai, deklamuojamos eilės. Taip pat gimnazistai pristatė meninę kompoziją Maironio eilių motyvais.

Lietuvių liaudies šokis „Joniškėlio trepsiukas“

I g klasės mokinių pristatymas apie 1863-1864 m. sukilimą

III g klasės paruoštas pristatymas apie tautinį atgimimą

Pranešimas apie Vasario 16-osios dienos akto priėmimą

Esame dėkingi visiems, kurie padėjo surengti tokį renginį, kurio dar ilgai nepamiršime. Tikime, kad svečiams taip pat patiko ir jie gimnazijoje dažnai lankysis.


Gedimino gimnazijos istorijos mokytoja Rita Vainovskaja


Avižienių vidurinė mokykla

2013 vasario 14 d. Avižienių vidurinėje mokykloje vyko šventinis renginys, skirtas Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti.

Meilė artimui neatsiejama nuo laisvės. Tik laisvas žmogus gali būti atsakingas už šalia esantį, už savo kraštą, Tėvynės ateitį. Kiekvieno iš mūsų pareiga savo doru ir sąžiningu darbu, nuolatiniu tobulėjimu įprasminti gyvenimą laisvoje Lietuvoje.

Renginio metu istorijos mokytojas Giedrius Savičius skaitė ir rodė dokumentinę medžiagą apie Nepriklausomybės Akto svarbą bei Vasario 16-osios istorinę reikšmę.

Vyresniųjų klasių mokiniai kartu su lietuvių kalbos mokytoja metodininke Rita Užienė pristatė literatūrinę kompoziciją ,,Laisvė“. Skambėjo prasmingi žodžiai apie atsakomybę, Tėvynę, pareigą. „Koks laisvės kelias? kokia jos kaina? ką ji reiškia jaunimui?“ – tokius klausimus kėlė skaitovai savo bendraamžiams deklamuojant eilėraščius.

Pradinių klasių mokytojos metodininkės Nidos Paleckienės kuruojamas ansamblis ,,Vyturėlis“ ir muzikos mokytojos metodininkės Galinos Jurkūnienės kuruojamas ansamblis „Svajonė“ atliko dainas apie Tėvynę.

Mokyklos bibliotekininkės Barbara Kološevska ir Stanislava Jermolajeva  parengė parodą, skirtą Vasario 16-ajai – ,,Tarp laisvų laisva“.

Prasmingas šventinis renginys visiems priminė istorinės datos reikšmę ir įpareigojo būti vertiems iškovotos laisvės.

Lietuvos valstybės atkūrimo šventės proga mokinius, mokytojus ir tėvelius pasveikino mokyklos direktorė Valerija Orševska. Mokiniams, kurie laimėjo prizines vietas rajono olimpiadose bei konkursuose, buvo įteikti padėkos raštai.


Bezdonių Julijaus Slovackio vidurinė  mokykla

Lietuvai svarbią istorinę datą mini ir Bezdonių Julijaus Slovackio vidurinė  mokykla. Vasario 16-ajai – Valstybės atkūrimo dienai paminėti mokyklos bibliotekoje yra parengtas teminis stendas.

Tradiciškai šią dieną mokykloje prasideda projektas „Ką žinai apie Lietuvą?", kurio metu mokiniai supažindinami su valstybinėmis šventėmis ir jų svarba.

Šio projekto metu mokiniai taip pat dalyvaus Vasario 16 –osios minėjimui skirtose renginiuose.

 Renata Urbanovič

 Bezdonių Julijaus Slovackio vidurinė mokykla


Egliškių šv. Jono Bosko vidirinė mokykla

 


Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos vidurinė mokykla

Vasario 15 dieną Juodšilių šv. Uršulės Leduchovskos vidurinėje mokykloje įvyko Vasario 16-osios minėjimas ,,Plevėsuok, Trispalvė!”.

 Mokiniai ir mokytojai susirinko paliudyti savo meilę ir pagarbą Tėvynei Lietuvai bei atskleisti šiame krašte augančius jaunus kūrybiškus žmones.

 

Kalvelių „Aušros“ gimnazija

Vasario - 16 oji - Lietuvos Valstybės atkūrimo diena. Ta proga, vasario 15 dieną, Kalvelių „Aušros“ gimnazijos bibliotekoje surengta paroda.

Buvo pristatyta keletą knygų su aprašymais, kurie priminė Lietuvos nueitą kelią iki nepriklausomybės paskelbimo. Parodoje apsilankė ne tik mokiniai, bet ir mokytojai.

 

Kenos pagrindinė mokykla

Vasario 15 d. Kenos pagrindinėje mokykloje įvyko Lietuvos valstybės atkūrimo 95-osioms metinėms skirtas minėjimas.

Mokiniai prisiminė istorinius faktus, įvykius. Deklamavo eilėraščius, muzikavo ir dainavo.


 

Medininkų šv. Kazimiero vidurinė mokykla

Vasario 16- oji užima ypatingą vietą lietuvių tautos ir Lietuvos valstybės istorijoje. Tą dieną, 1918 m. Vilniuje pasirašytas dokumentas yra brangus ne tik dėl to, kad skelbia Lietuvos nepriklausomybę, bet kad tai yra drąsus, savarankiškas vieningos tautos žygis, kuris, pasiekė tikslą.

Minint šią dieną Medininkų šv. Kazimiero vidurinės mokyklos bibliotekoje veikė paroda, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Parodoje galima buvo susipažinti su knygomis, kuriose įamžinti tos dienos įvykiai, skatinantys mus pamąstyti apie savo protėvių žygdarbius ir jų drąsą.

Bibliotekininkė

Jana Lembutaitė


Mostiškių pagrindinė mokykla


 

Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazija

Nemenčinės Konstanto Parčevskio gimnazijos bibliotekoje buvo parengta paroda, skirta Vasario 16 – ai, Lietuvos Valstybės Atkūrimo dienai, paminėti.

 

 Mokiniai domėjosi paroda, kurioje buvo daug knygų ir dokumentų.


Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazija

Vasario 15 d. Nemėžio šv. Rapolo Kalinausko gimnazijoje vyko minėjimas, skirtas Vasario 16-ajai – Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo dienai paminėti.

Renginį organizavo istorijos vyresn. mokytoja J. Našlėnienė,  ruošė istorijos vyresn. mokytoja B. Poliakovska, muzikos mokytojos D.Macijauskaitė-Raibienė ir A. Jusevič, choreografė L.Gateliuk. Minėjime dalyvavo 5-12 klasių mokiniai.

Šią proga gimnazijos bibliotekoje buvo surengta knygų paroda „Ir šviesa, ir tiesa mūs žingsnius telydi“. Pradinių klasių mokytojos organizavo parodėlę „Mano Lietuva“, kurioje dalyvavo 1-4 klasių mokiniai lietuvių dėstomąja kalba.


 

Paberžės ,,Verdenės“ vidurinė mokykla

Patriotiškai nusiteikusi Vilniaus r. Paberžės „Verdenės“ vidurinės mokyklos bendruomenė Vasario 16-osios išvakarėse iškilmingai paminėjo Lietuvos valstybės atkūrimo dieną. Anot prezidentės D.Grybauskaitės, ,,Vasario 16-oji - Valstybės atkūrimo diena - mūsų vienybės ir meilės Tėvynei simbolis“.

Mokiniai ir mokytojai šventę pradėjo pamaldomis Paberžės Šv. Jėzaus širdies bažnyčioje. Nuoširdžiai paprašę Dievo palaimos savo šaliai ir mokyklai, padėkoję už 95-ąsias Nepriklausomybės atkūrimo metines, visi sugrįžo į mokyklą. Stadione pasitiko mokyklos svečiai – Krašto apsaugos savanorių pajėgų Didžiosios Kovos apygardos 8-osios rinktinės, 805-osios kuopos kariai.

Smagu, kad kai kurie kariai - buvę mūsų mokyklos mokiniai. Šaudami salves, savanoriai atidavė pagarbą Lietuvos valstybei, Valstybės atkūrimo dienai ir mūsų mokyklai. Po pirmosios renginio dalies, kuri vyko mokyklos kieme, patraukėme i mokyklą. Čia vyko antroji, meninė renginio dalis. Visiems susirinkus salėje ir sugiedojus Lietuvos himną, mokyklos direktorė Vanda Nivinskienė sveikinimo kalboje priminė Vasario 16-osios reikšmę Lietuvos valstybės istorijai ir kiekvienam šalies piliečiui. Patriotinius jausmus žadino lietuvių kalbos mokytojos Kristinos Maliejūtės deklamuojamos eilės ir anglų kalbos mokytojos Marinos Umurzakovos atliekamos dainos. Po meninės renginio dalies smalsuoliai turėjo galimybę apžiūrėti savanorių surengtą ginklų parodą, kurioje buvo demonstruojami Lietuvos kariuomenės automatiniai šautuvai, kulkosvaidžiai ir granatsvaidžiai. Jauniesiems šauliams, mokiniams ir mokytojams buvo įdomu apžiūrėti ginklus, juos pakilnoti, nusifotografuoti su jais. Ne vienam jaunuoliui įsižiebė noras tapti kariu.

Už karinę atributiką, kuri praturtino šventę, nuoširdžiai norime padėkoti KASP 805-ajai savanorių kuopai. Pasitikę Lietuvos valstybės atkūrimo dieną, savo darbus skirsime Tėvynės labui ir lauksime kitos šventės – Kovo 11-osios, kuomet savo meninius, karinius ir kitus sugebėjimus demonstruos mokiniai.

 

Mažvydas Juščius, 10 klasės mokinys

Vytautas Garšva, jaunųjų šaulių būrelio vadovas


Pagirių gimnazija


Riešės pagrindinė mokykla

 


Rudaminos ,,Ryto” gimnazija

 

Sunkiu ilgos kovos keliu
 
Mes nešam tau aukos gėlių,
 
Šiandie, Tėvyne, tart galiu:
 
-Tave veiksmu, darbais... myliu.
 
                                 J.A.Jūragis

 

 

Vasario 16-oji – Lietuvos valstybės atkūrimo diena – šiais žodžiais prasidėjo istorijos pamoka  I b gimnazijos klasės mokiniams, kuri vyko bibliotekoje.

 

Istorijos vyresnioji mokytoja Audronė Naudžiūnienė ragino mokinius pažvelgti giliau į Lietuvos istorijos puslapius. Prisiminti ir susimąstyti: kokia kaina pasiekta laisvė!

 

Bibliotekos darbuotojos


Rukainių vidurinė mokykla


Sudervės Mariano Zdziechovskio pagrindinė mokykla


Šumsko pagrindinė mokykla


Vaidotų mokykla - darželis ,,Margiaspalvis aitvarėlis"

Vasario – 15-ąją Vaidotų mokyklos – darželio bendruomenės narius kino afiša kvietė į filmą „Lietuva – šalelė mylima“. Vaikai jau nupiešę ir surengę parodėlę apie Lietuvą, dar turėjo nupiešti pinigus, kad galėtų nusipirkti bilietą į kiną. Visų laukė „Lakštutės kino teatro darbuotojai“. Kasininkės pardavinėjo bilietus, apsaugos darbuotojai juos tikrino, o salės prižiūrėtojos visus kvietė užimti savo vietas.

 

Filmo peržiūros metu žiūrovai pakartojo Lietuvos vėliavos spalvų reikšmes, sugiedojo „Tautišką giesmę“, iš nuotraukų pažino Lietuvos Prezidentę, džiaugėsi atpažinę Vilniaus miestą, pasigėrėjo gražiais Lietuvos gamtovaizdžiais, žaidė lietuvių liaudies žaidimą „Du gaideliai“.

Po filmo visi ilgai dalinosi įspūdžiais. Juk geriau vieną kartą pamatyti, nei šimtą kartų išgirsti. Tokiu būdu Vaidotų mokyklos – darželio „Margaspalvis aitvarėlis“ bendruomenė,  prisijungdama prie Prezidentės inicijuotos akcijos „Vasario 16 - ąją švęsk išradingai“,  paminėjo 95 - ąsiais Lietuvos atkūrimo metines.

 

Renginio organizatorė – Dalia Versekėnienė

 

Valčiūnų vidurinė mokykla

Valčiūnų vidurinės mokyklos bibliotekoje paruošta paroda, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti.

1918 m. vasario 16 d. Lietuvos Taryba pareiškė, kad ,,skelbia atstatanti nepriklausomą demokratiniais pamatais sutvarkytą Lietuvos valstybę su sostine Vilniuje ir tą valstybę atskirianti nuo visų valstybinių ryšių, kurie yra buvę su kitomis tautomis.“

Parodoje apsilankę mokiniai susipažino su bibliotekoje esančia medžiaga, suprato šios šventės svarbą Lietuvos valstybei ir visuomenei.

 

 

Zujūnų vidurinė mokykla

 

Zujūnų vidurinės mokyklos bibliotekoje parengta paroda ,,Lietuva istorijos puslapiuose‘‘, skirta Lietuvos valstybės atkūrimo dienai paminėti. Parodą parengė mokyklos bibliotekininkė Irena Bereznovskaja.

Shadow up