kaires_puses_index
 
 
 


Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Dok. rūšis
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2017-09-18
12:23:39
T1-379 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. T3-49 „DĖL VILNIAUS RAJONO 2017-2019 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ PATIKSLINTO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 M. KOVO 31 D. SPRENDIMU NR. T3-122 TIKSLINIMO
2017-09-15
14:07:29
T1-378 DĖL UAB BALTIC KONIS ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO
2017-09-15
14:00:25
T1-376 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., NEMĖŽIO K., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTOS TERITORIJOS, SUFORMAVIMO
2017-09-14
11:06:39
T1-375 DĖL UAB ETALGA ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS DEDAMŲJŲ NUSTATYMO
2017-09-14
11:05:07
T1-374 DĖL 2017 M. BALANDŽIO 27 D. VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR. T3-186 „DĖL KELIŲ PRIEŽIŪROS IR PLĖTROS PROGRAMOS LĖŠŲ PASKIRSTYMO 2017 METAIS“ 2 P. PATVIRTINTO PRIEDO NAUJOS REDAKCIJOS
2017-09-14
11:03:09
T1-373 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. BIRŽELIO 30 D. SPRENDIMU NR. T3-286 PATVIRTINTO NENAUDOJAMŲ, APLEISTŲ ARBA NEPRIŽIŪRIMŲ PATALPŲ IR STATINIŲ SĄRAŠO PAKEITIMO
2017-09-14
11:01:46
T1-372 DĖL VŠĮ VILNIAUS RAJONO CENTRINĖS POLIKLINIKOS NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO ILGALAIKIO TURTO PERLEIDIMO (PARDAVIMO)
2017-09-14
10:58:07
T1-371 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015 METŲ KOVO 27 D. SPRENDIMO NR.T3-90 „DĖL VŠĮ VILNIAUS RAJONO CENTRINĖS POLIKLINIKOS VALDYMO STRUKTŪROS IR PAREIGYBIŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ 1 IR 2 PRIEDO NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO
2017-09-13
09:59:29
T1-370 SPRENDIMAS DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. GRUODŽIO 2 D. SPRENDIMO NR. T3-460 „DĖL PROJEKTO „GLITIŠKIŲ DVARO ATNAUJINIMAS PRITAIKANT KULTŪROS PASLAUGŲ TEIKIMUI IR KITOMS BENDRUOMENĖS REIKMĖMS“ ĮGYVENDINIMO“ TIKSLINIMO
2017-09-13
09:55:58
T1-369 DĖL PROJEKTO „VILNIAUS R. PAGIRIŲ „PELĖDŽIUKO“ VAIKŲ DARŽELIO UGDYMO PRIEINAMUMO DIDINIMAS“ ĮGYVENDINIMO
2017-09-13
09:51:28
T1-367 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PERSKIRSTYMO
2017-09-13
09:48:40
T1-366 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO PADIDINIMO
2017-09-07
11:04:52
T1-365 DĖL VILNIAUS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO ĮSTEIGIMO
2017-09-06
11:13:17
T1-364 DĖL ILGALAIKIO NEKILNOJAMOJO TURTO, PASTATO – GYVENAMOJO NAMO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖS M. SEN., ŠVENČIONIŲ G. 17, APSKAIČIUOJAMO NEMENČINĖS MIESTO SENIŪNIJOS BALANSE, NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO
2017-09-06
11:09:59
T1-363 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS KALVELIŲ SENIŪNIJOS APSKAITOJE ESANČIO ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI, NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO
2017-08-21
15:08:37
T1-362 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2008-07-24 SPRENDIMO NR. T3-239 1 PUNKTO DALINIO PAKEITIMO
2017-08-21
14:08:55
T1-361 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4162/0400:550, KAD. NR. 4162/0400:661, KAD. NR.. 4162/0400:1060 IR KAD. NR. 4162/0400:512), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., SKAIDIŠKIŲ K. IR STANKUTIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
2017-08-21
11:38:02
T1-360 DĖL KITOS PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4162/0200:342), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., DIDŽIASALIO K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
2017-08-21
11:34:41
T1-359 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4103/0300:169), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., BAJORŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
2017-08-16
13:35:23
T1-358 DĖL TURTO PERDAVIMO IR ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO UAB „NEMENČINĖS KOMUNALININKAS“
Shadow up