kaires_puses_index
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Dok. rūšis
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2018-04-18
09:07:27
T1-147 SPRENDIMAS DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018 M. VASARIO 20 D. SPRENDIMO NR. T3-21 „DĖL VILNIAUS RAJONO 2018-2020 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ TIKSLINIMO
2018-04-17
16:19:51
T1-146 DĖL VILNIAUS R. MOSTIŠKIŲ VAIKŲ DARŽELIO IR VILNAUS R. ČEKONIŠKIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS REORGANIZAVIMO SĄLYGŲ APRAŠŲ BEI ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO
2018-04-17
16:17:53
T1-145 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VALDOMŲ SAVIVALDYBĖS ĮMONIŲ, AKCINIŲ IR UŽDARŲJŲ AKCINIŲ BENDROVIŲ PASIEKTŲ VEIKLOS TIKSLŲ VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2018-04-17
16:16:11
T1-144 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2018-03-30 SPRENDIMO NR. T3-105 1.9 PAPUNKČIO PATIKSLINIMO
2018-04-17
16:11:44
T1-143 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS IR VALSTYBĖS TURTO PRIPAŽINIMO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI NURAŠYMO, IŠARDYMO IR LIKVIDAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2018-04-17
14:12:13
T1-142 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS KOORDINAVIMO KOMISIJOS SUDARYMO IR VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KOVOS SU PREKYBA ŽMONĖMIS KOORDINAVIMO TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO
2018-04-17
10:39:06
T1-141 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-01-27 SPRENDIMO NR. T3-4 „DĖL PROJEKTO „SOCIALINĖS GLOBOS NAMŲ SENYVO AMŽIAUS ŽMONĖMS ĮRENGIMAS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS KALVELIŲ SENIŪNIJOS DIDŽIOSIOS KUOSINĖS KAIME“ ĮGYVENDINIMO“ TIKSLINIMO
2018-04-17
10:37:51
T1-140 DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2018-04-17
10:35:52
T1-139 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2013 M. SPALIO 25 D. SPRENDIMO NR. T3-446 ,,DĖL MOKINIŲ VEŽIOJIMO VILNIAUS RAJONE TĖVŲ (GLOBĖJŲ), PRIVAČIU TRANSPORTU TVARKOS PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2018-04-17
10:34:34
T1-138 DĖL UAB NEMENČINĖS KOMUNALININKAS 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO IR PELNO (NUOSTOLIŲ) PASKIRSTYMO
2018-04-17
10:32:42
T1-137 DEL UAB NEMEZIO KOMUNALININKAS 2017 M. FINANSINIU ATASKAITU RINKINIO PATVIRTINIMO IR PELNO (NUOSTOLŲ) PASKIRSTYMO
2018-04-16
16:06:15
T1-111 DĖL ILGALAIKIO TURTO PERDAVIMO BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI VILNIAUS RAJONO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRUI
2018-04-16
16:04:01
T1-119 DĖL PUTINŲ G. TRASOS PERTVARKYMO VILNIAUS R. SAV., PAGIRIŲ SEN., PAGIRIŲ K.
2018-04-16
14:46:53
T1-136 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 SAUSIO 27 D. SPRENDIMO NR. T3-22 „DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS JAUNIMO REIKALŲ TARYBOS SUDĖTIES IR NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ DALINIO PAKEITIMO
2018-04-16
14:45:48
T1-135 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4162/0100:3265), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., NEMĖŽIO K., TOTORIŲ G. 6, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO
2018-04-16
14:44:03
T1-134 DĖL SĮ „NEMENČINĖS VAISTINĖ“ ĮSTATŲ NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO
2018-04-16
14:42:54
T1-133 DĖL ĮGALIOJIMO SUTEIKIMO
2018-04-16
14:41:42
T1-132 DĖL NEGYVENAMOSIOS PATALPOS - BIBLIOTEKOS, ESANČIOS VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖS SEN., RUDAUSIŲ K., AUŠROS G. 9-1, PASKIRTIES PAKEITIMO
2018-04-16
14:40:22
T1-131 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS RUKAINIŲ SENIŪNIJOS ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO, PRIPAŽINTO NEREIKALINGU ARBA NETINKAMU (NEGALIMU) NAUDOTI, NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO
2018-04-16
14:39:17
T1-130 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., MICKŪNŲ SEN., GALGIŲ K., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTOS TERITORIJOS, SUFORMAVIMO
Shadow up