kaires_puses_index
 


Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Dok. rūšis
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2017-05-19
15:13:24
T1-274 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS EKONOMIKOS IR FINANSŲ KOMITETO SUDĖTIES PAKEITIMO
2017-05-19
15:11:53
T1-273 DĖL IKIMOKYKLINIO UGDYMO ĮSTAIGŲ VEIKLOS VASAROS METU
2017-05-19
13:53:27
T1-272 SPRENDIMAS DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ TARYBOS SUDARYMO
2017-05-19
13:47:49
T1-271 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., KALVELIŲ SEN., KALVELIŲ K., VILNIAUS G. 13, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO
2017-05-19
13:45:54
T1-270 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4110/0300:719 IR KAD. NR. 4110/0300:721), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., ZUJŪNŲ SEN., PAPIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
2017-05-19
08:55:48
T1-268 DĖL VAIKŲ PRIĖMIMO Į VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ IKIMOKYKLINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPES TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2017-05-19
08:46:36
T1-267 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., BEZDONIŲ SEN., BEZDONIŲ MSTL., LIEPIŲ K., ARVYDŲ K., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTŲ TERITORIJŲ, SUFORMAVIMO
2017-05-18
08:23:13
T1-265 DĖL TURTO PERDAVIMO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS SPORTO MOKYKLAI
2017-05-18
08:19:17
T1-262 DĖL SOCIALINĖS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ TEIKIMO BESIMOKANTIEMS VYRESNIEMS KAIP 18 METŲ ASMENIMS, LIKUSIEMS IR TOLIAU GYVENTI TUOSE PAČIUOSE SOCIALINĖS GLOBOS NAMUOSE, BENDRUOMENINIUOSE VAIKŲ GLOBOS NAMUOSE AR ŠEIMYNOSE TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO
2017-05-18
08:15:04
T1-261 DEL VST 2016-04-29 SPR. NR. T3-130 PATV. VILNIAUS R. DAUGIABUCIU GYV. NAMU BUTU IR KT. PATALPU SAVININKU BENDRIJU VALDYMO ORGANU, JUNGTINES VEIKLOS SUTARTIMI IGALIOTU ASMENU IR SAV. VYKD. INSTITUCIJOS PASKIRTU BENDROJO NAUDOJIMO OBJEKTU ADMINISTRATORIU VEIKLOS, SUSIJUSIOS SU ĮSTATYMU IR KT. TEISES AKTU JIEMS PRISKIRTU FUNKCIJU VYKDYMU, PRIEŽIUROS IR KONTROLES TAISYKLIU PAKEITIMO
2017-05-18
08:12:40
T1-260 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4162/0400:551, KAD. NR. 4162/0400:577, KAD. NR. 4162/0400:616, KAD. NR. 4162/0400:639, KAD. NR. 4162/0400:1071, KAD. NR. 4162/0400:1081), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., SKAIDIŠKIŲ K., IR ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4162/0400:642, KAD. NR. 4162/0400:1909), ESANČIŲ STANKUTIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
2017-05-18
08:11:10
T1-259 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4162/0400:932, KAD. NR. 4162/0400:1083 IR KAD. NR. 4162/0400:521), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., SKAIDIŠKIŲ K. IR PALIEPIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
2017-05-18
08:09:41
T1-258 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPŲ (KAD. NR. 4162/0400:565 IR KAD. NR. 4162/0400:734), ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., NEMĖŽIO SEN., SKAIDIŠKIŲ K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
2017-05-18
08:07:55
T1-257 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4117/0700:5006), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., RIEŠĖS SEN., DIDŽIOSIO RIEŠĖS K., DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
2017-05-17
08:46:27
T1-256 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ DIDŽIAUSIO LEISTINO PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO
2017-05-17
08:44:41
T1-255 DĖL MOKYKLINIO AUTOBUSO PERĖMIMO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS NUOSAVYBĖN IR JO PERDAVIMO VALDYTI, NAUDOTI IR DISPONUOTI PATIKĖJIMO TEISE
2017-05-17
08:42:43
T1-254 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. KOVO 31 D. SPRENDIMO NR. T3-117 „DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS LANKYTINŲ VIETŲ SĄRAŠO PATVIRTINIMO“ PAPILDYMO
2017-05-17
08:39:49
T1-247 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 GEGUŽĖS 27 D. SPRENDIMO NR. T3-206 ,,DĖL PROJEKTO „MAIŠIAGALOS TRADICINIŲ AMATŲ CENTRO VIEŠOSIOS ERDVĖS SUTVARKYMAS“ ĮGYVENDINIMO“ PATIKSLINIMO IR PAPILDYMO
2017-05-17
08:39:26
T1-246 DĖL PROJEKTO ,,VAIKŲ ŽAIDIMO AIKŠTELIŲ ĮRENGIMAS VILNIAUS RAJONO SENIŪNIJOSE (NEMĖŽIO, MARIJAMPOLIO, PAGIRIŲ, RUDAMINOS IR RIEŠĖS)“ ĮGYVENDINIMO
2017-05-17
08:37:42
T1-253 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO ĮSTAIGŲ VADOVŲ 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITŲ
Shadow up