kaires_puses_index
 
 
 
 


Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Dok. rūšis
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2017-11-22
08:05:07
T1-452 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS PAVADUOTOJOS DANUTOS NARBUT ATLEIDIMO IŠ PAREIGŲ
2017-11-22
08:04:13
T1-451 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIAUS IR DIREKTORIAUS PAVADUOTOJŲ PAREIGINĖS ALGOS DYDŽIO PAKEITIMO IR PAREIGYBIŲ APRAŠYMŲ NAUJOS REDAKCIJOS PATVIRTINIMO
2017-11-16
13:45:08
T1-450 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-07-28 SPRENDIMO NR. T3-329 „DĖL AB „VILNIAUS PAUKŠTYNAS“ DUSINĖNŲ AIKŠTELĖJE ESANČIOSE PAUKŠTIDĖSE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMYBIŲ“ 1.3. PUNKTO PATIKSLINIMO
2017-11-16
13:43:39
T1-449 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PERSKIRSTYMO
2017-11-16
11:21:19
T1-448 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD NR. 4174/0100:838), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., RIEŠĖS K., PAĖMIMO VISUOMENĖS POREIKIAMS
2017-11-16
10:01:20
T1-447 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖS SEN., PUČKALAUKIO K., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTŲ TERITORIJŲ, SUFORMAVIMO
2017-11-16
09:44:36
T1-446 DĖL ILGALAIKIO NEKILNOJAMOJO TURTO, ESANČIO VILNIAUS R., NEMENČINĖ M., ŠVENČIONIŲ G. 78A IR VILNIAUS R., MICKŪNŲ MSTL., MOKYKLOS G. 6A, NUOSAVYBĖS TEISE PRIKLAUSANČIO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBEI, NURAŠYMO IR LIKVIDAVIMO
2017-11-16
09:01:48
T1-445 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO ASIGNAVIMŲ PERSKIRSTYMO
2017-11-15
11:06:14
T1-444 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ BIUDŽETO MOKINIO KREPŠELIO LĖŠŲ PERSKIRSTYMO IR PASKIRSTYMO
2017-11-15
11:03:06
T1-443 DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS „NEMĖŽIO KOMUNALININKAS“ GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ PERSKAIČIUOTŲ BAZINIŲ KAINŲ NUSTATYMO
2017-11-15
11:00:43
T1-442 DĖL AUDITO ĮMONĖS IŠRINKIMO UAB „NEMENČINĖS KOMUNALININKAS“ 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ IR LICENCIJUOJAMOS VEIKLOS SĄNAUDŲ AUDITO PASLAUGOMS ATLIKTI
2017-11-15
10:58:16
T1-441 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-12-22 SPRENDIMO NR. T3-515 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ LENGVATŲ SKYRIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017-11-15
10:05:49
T1-440 DĖL UAB „NEMENČINĖS KOMUNALININKAS“ ĮSTATINIO KAPITALO DIDINIMO PINIGINIU ĮNAŠU BEI ĮSTATŲ PATVIRTINIMO
2017-11-15
10:04:11
T1-439 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-07-28 SPRENDIMO NR. T3-330 „DĖL AB „VILNIAUS PAUKŠTYNAS“ KALVIŠKIŲ AIKŠTELĖJE ESANČIOSE IR NAUJAI STATOMOSE PAUKŠTIDĖSE PLANUOJAMOS ŪKINĖS VEIKLOS GALIMYBIŲ“ 1.3. PUNKTO PATIKSLINIMO
2017-11-15
10:03:03
T1-438 SPRENDIMAS DĖL NEVYRIAUSYBINIŲ ORGANIZACIJŲ IR BENDRUOMENINĖS VEIKLOS STIPRINIMO 2017–2019 METŲ VEIKSMŲ PLANO ĮGYVENDINIMO 2.3 PRIEMONĖS „REMTI BENDRUOMENINĘ VEIKLĄ SAVIVALDYBĖSE“ ĮGYVENDINIMO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠO PAKEITIMO
2017-11-15
10:00:23
T1-437 SPRENDIMAS DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO RĖMIMO FONDO NUOSTATŲ PAKEITIMO IR PAPILDYMO
2017-11-15
09:56:54
T1-436 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017-08-25 SPRENDIMO NR. T3-344 „DĖL PROJEKTO „VILNIAUS RAJONO MARIJAMPOLIO MEILĖS LUKŠIENĖS GIMNAZIJOS EDUKACINIŲ ERDVIŲ MODERNIZAVIMAS“ ĮGYVENDINIMO“ TIKSLINIMO
2017-11-15
07:51:46
T1-435 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS 2017 METŲ 9 MĖNESIŲ BIUDŽETO ĮVYKDYMO ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2017-11-14
14:54:54
T1-434 DĖL ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4190/0200:154), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., KALVELIŲ SEN., KALVELIŲ K., VILNIAUS G. 13, FORMAVIMO IR PERTVARKYMO PROJEKTO
2017-11-14
14:53:21
T1-433 DĖL TIESIOGIAI STEBIMO TUBERKULIOZE SERGANČIŲ TRUMPO GYDYMO KURSO PASLAUGŲ TEIKIMO (DOTS) KABINETO VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖJE IŠLAIKYMO
Shadow up