kaires_puses_index
 


Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Dok. rūšis
Numeris
Pavadinimas
Dokumento tekstas
Registravimo data nuo
Registravimo data iki
Mano projektų paieška

Data Numeris Pavadinimas
2017-03-28
14:27:55
T1-157 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TERITORIJOS KRAŠTOVAIZDŽIO SPECIALIOJO PLANO TEKSTINĖS DALIES TIKSLINIMO
2017-03-28
10:48:41
T1-156 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016-2020 METŲ BENDROJO PLANO DALINIO PAKEITIMO
2017-03-27
16:12:00
T1-72 DĖL DIELIŪNŲ G. TRASOS SUTRUMPINIMO IR PERTVARKYMO VILNIAUS R. SAV., KALVELIŲ SEN., DIELIŪNŲ K.; DĖL DIELIŪNŲ G. TRASOS PRATĘSIMO VILNIAUS R. SAV., KALVELIŲ SEN., DUNOJŲ K.
2017-03-24
15:52:02
T1-154 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖS M., NUOSAVYBĖS TEISĖMS ATKURTI Į TURĖTĄ ŽEMĘ, SUFORMAVIMO
2017-03-24
15:49:12
T1-153 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2017 M. VASARIO 24 D. SPRENDIMO NR. T3-49 „DĖL VILNIAUS RAJONO 2017-2019 M. STRATEGINIO VEIKLOS PLANO PATVIRTINIMO“ TIKSLINIMO
2017-03-24
09:48:15
T1-152 DĖL 2008 M. GEGUŽĖS 30 D. VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS SPRENDIMO NR.T3-176 „DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ PAREIGYBIŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, SKAIČIAUS VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS INSTITUCIJOSE PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017-03-24
09:46:05
T1-151 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS NARIO VISUOMENINIO PADĖJĖJO VEIKLOS NUOSTATŲ TVIRTINIMO
2017-03-24
09:41:39
T1-150 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2015-12-11 SPRENDIMO NR. T3-549 2 PUNKTO PATIKSLINIMO
2017-03-24
09:36:56
T1-149 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-12-22 SPRENDIMO NR. T3-515 „DĖL VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ LENGVATŲ SKYRIMO IR TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017-03-24
09:35:18
T1-148 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016-12-22 SPRENDIMO NR. T3-514 „DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VIETINĖS RINKLIAVOS UŽ KOMUNALINIŲ ATLIEKŲ SURINKIMĄ IŠ ATLIEKŲ TURĖTOJŲ IR ATLIEKŲ TVARKYMĄ NUOSTATŲ PATVIRTINIMO“ PAKEITIMO
2017-03-24
09:32:13
T1-147 DĖL ŽEMĖS ŪKIO PASKIRTIES ŽEMĖS SKLYPO (KAD. NR. 4174/0200:670), ESANČIO VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., LINDINIŠKIŲ K.,DETALIOJO PLANO PATVIRTINIMO
2017-03-24
09:30:14
T1-146 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., AVIŽIENIŲ SEN., RIEŠĖS K., PIKUTIŠKIŲ K., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTŲ TERITORIJŲ, SUFORMAVIMO
2017-03-24
09:28:21
T1-145 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., PABERŽĖS SEN., LYGIALAUKIO K., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTOS TERITORIJOS, SUFORMAVIMO
2017-03-24
08:30:20
T1-144 DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ PRIĖMIMO LAIKO, MOKYKLŲ KLASIŲ SKAIČIAUS IR MOKINIŲ SKAIČIAUS VIDURKIO KLASĖSE PAGAL VYKDOMAS BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS, PRIEŠMOKYKLINIO UGDYMO GRUPIŲ IR VAIKŲ SKAIČIAUS VIDURKIO GRUPĖSE 2017-2018 MOKSLO METAMS NUSTATYMO
2017-03-23
11:10:35
T1-142 DĖL ILGALAIKIO MATERIALIOJO TURTO PERDAVIMO BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI VILNIAUS NEMENČINĖS DAUGIAFUNKCINIAM KULTŪROS CENTRUI
2017-03-23
11:08:04
T1-141 DĖL ŽEMĖS SKLYPŲ, ESANČIŲ VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖS M. SEN., NEMENČINĖS M., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTŲ TERITORIJŲ, SUFORMAVIMO
2017-03-23
11:04:10
T1-140 DĖL SAVIVALDYBĖS MATERIALIOJO TURTO NUOMOS SUTARTIES PRATĘSIMO SU UAB „AUTOPLAZA“
2017-03-23
10:59:26
T1-139 SPRENDIMAS DĖL VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VYKDOMŲ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS FUNKCIJŲ ĮGYVENDINIMO 2016 METŲ ATASKAITOS PATVIRTINIMO
2017-03-23
10:56:33
T1-138 DĖL ILGALAIKIO IR TRUMPALAIKIO TURTO PERDAVIMO BIUDŽETINEI ĮSTAIGAI VILNIAUS RAJONO MOSTIŠKIŲ MOKYKLAI – DAUGIAFUNKCIAM CENTRUI
2017-03-23
10:45:58
T1-136 DĖL ŽEMĖS SKLYPO, ESANČIO VILNIAUS R. SAV., NEMENČINĖS M. SEN., NEMENČINĖS M., BAŽNYČIOS G., KAIP VISUOMENĖS POREIKIAMS SKIRTOS TERITORIJOS, SUFORMAVIMO
Shadow up