kaires_puses_index
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


 


Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Valstybės tarnybos ir kiti konkursai

 

Vilniaus rajono savivaldybė skelbia konkursą Vilniaus rajono savivaldybės biudžetinės įstaigos Vilniaus rajono socialinių paslaugų centro direktoriaus pareigoms užimti

Įstaiga: Vilniaus rajono socialinių paslaugų centras

Buveinė: Bažnyčios g. 21, Nemenčinės m., Vilniaus r.

Įmonės kodas 304722978 

Vilniaus rajono socialinių paslaugų centro direktorius organizuoja Centro veiklą, įgyvendinant Centro tikslus ir uždavinius, užtikrina patikėto turto naudojimą, saugumą, organizuoja ir vykdo Centro nuostatuose numatytą veiklą, realizuoja šios veiklos strategiją.

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams: 

1) turėti aukštąjį universitetinį socialinių mokslų studijų srities viešojo administravimo arba verslo ir vadybos, arba socialinio darbo krypties ar jam prilygintą išsilavinimą;

2) turėti 5 metų darbo patirties pagal įgytą specialybę;

3) išmanyti ir gebėti pagal kompetenciją savo darbe taikyti Lietuvos Respublikos Konstituciją, Civilinį, Darbo kodeksus, Lietuvos Respublikos biudžetinių įstaigų, Korupcijos prevencijos, Viešojo administravimo, Viešųjų pirkimų, Vietos savivaldos, Darbuotojų saugos ir sveikatos, Socialinių paslaugų įstatymus, Dokumentų rengimo, Dokumentų tvarkymo ir apskaitos taisykles, Strateginio planavimo metodiką ir kitus dokumentus, reglamentuojančius socialinių paslaugų organizavimą, biudžetinių įstaigų finansavimo tvarką, darbo santykių reguliavimą;

4) savo veikloje vadovautis Vilniaus rajono savivaldybės (toliau – Savivaldybė) tarybos sprendimais, mero potvarkiais, Savivaldybės administracijos direktoriaus, Socialinės rūpybos skyriaus vedėjo įsakymais, kitais teisės aktais, šiuo pareigybės aprašymu ir vykdyti Centro veiklos nuostatuose numatytą veiklą;

5) išmanyti Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų sistemą ir vystymo strategiją, socialinių paslaugų organizavimo tvarką Vilniaus rajono savivaldybėje;

6) turėti vadybos ir socialinio darbo žinių, kompiuterinio raštingumo įgūdžių;

7) gebėti dirbti komandoje, planuoti ir kontroliuoti Centro veiklą, operatyviai reaguoti į pokyčius, gebėti bendrauti.

Pretendentai privalo pateikti:

 1. prašymą leisti dalyvauti konkurse;

2. asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą, aukštąjį išsilavinimą patvirtinantį dokumentą;

3. informacinių technologijų išmanymą, užsienio kalbos mokėjimą patvirtinančius dokumentus;

4. valstybinės kalbos mokėjimo pažymėjimą (baigusiems nelietuviškas mokyklas iki 1991 m.);

5. 5 metų darbo patirtį pagal įgytą specialybę patvirtinančius dokumentus;

6. gyvenimo aprašymą – nurodyti vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamosios vietos adresą, išsilavinimą, darbo patirtį, savo privalumų sąrašą (nurodyti dalykines savybes);

7. užpildytą pretendento anketą;

8. savo, kaip įstaigos vadovo, veiklos programą.

Pretendentų atrankos būdas – testas raštu ir žodžiu.

Dokumentai priimami iki 2018 m. sausio 2 d. įskaitytinai. Pretendentai dokumentus teikia per Valstybės tarnybos valdymo informacinę sistemą. Pateikiant pretendentų dokumentus kilus pagrįstų abejonių dėl pretendento atitikties nustatytiems kvalifikaciniams reikalavimams ir dėl pateiktų dokumentų patikslinimo ar papildymo, terminas gali būti pratęstas 5 kalendorinėms dienoms, jeigu pretendentai yra papildomai paklausiami dėl papildomų duomenų pateikimo.

Dėl išsiamios informacijos apie konkursą kreiptis telefonu 210 9695, 8 610 37 604 arba el. paštu valentina.rudinskaja@vrsa.lt

 


 

Jeigu esi energingas, Tau rūpi Lietuvos ateitis, esi jautrus tam, kas vyksta aplink Tave, tiki teigiamais pokyčiais ir nori prie jų prisidėti, kviečiame Tave prisijungti prie nedidelio, tačiau draugiško ir profesionalaus Vilniaus apygardos probacijos tarnybos pareigūnų kolektyvo ir prasmingai dirbti vardan Lietuvos, savo miesto, kaimyno, savęs.

Siūlomos socialinės garantijos, kelionės į darbą išlaidų kompensavimas, prasmingas darbas.
Šiuo metu ieškome pareigūnų darbui su Vilniaus r., Trakų r., Šalčininkų r. savivaldybių veiklos teritorijomis.
Atlyginimas nuo 548 iki 713 eur.

Daugiau informacijos apie darbo pobūdį ir keliamus reikalavimus rasite čia http://www.kaldep.lt/lt/vapt/skelbiami-konkursai-vrpi.html

Informacijos teirautis galite ir telefonu (8 5) 2197850, vyriausioji specialistė Indrė Dvilevičiūtė.

 Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas kviečia dalyvauti atrankoje Apsaugos ir priežiūros skyriaus prižiūrėtojų pareigybėms užimti (lygis - C, pareigybės kategorija – 3).

1. Specialieji reikalavimai:
1.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą profesinę kvalifikaciją;
1.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimo taisykles, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų etikos taisyklėmis;
1.3. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute.
2. Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, turi kreiptis į Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo Personalo skyrių (Lukiškių skg. 6, Vilnius) arba teirautis telefonu (8 5) 261 8009.

 

Paskutinis atnaujinimas: 2017-12-19 09:35:02
Grįžti
Shadow up