kaires_puses_index
 
 
 


Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Valstybės tarnybos ir kiti konkursai

Vilniaus rajono Medininkų gimnazija skelbia atranką fizikos mokytojo pareigoms užimti nuo 2017 m. rugsėjo 1 d.

Darbo sutartis: neterminuota.
Darbo krūvis: 11 kontaktinių valandų per savaitę, darbas su 7-8, I-IV G klasėmis.
Gimnazijos adresas: Medaus g. 10, Medininkų k., Vilniaus r. LT-13192
Telefonas pasiteiravimui (8 5) 259 7224.


 

Jeigu esi energingas, Tau rūpi Lietuvos ateitis, esi jautrus tam, kas vyksta aplink Tave, tiki teigiamais pokyčiais ir nori prie jų prisidėti, kviečiame Tave prisijungti prie nedidelio, tačiau draugiško ir profesionalaus Vilniaus apygardos probacijos tarnybos pareigūnų kolektyvo ir prasmingai dirbti vardan Lietuvos, savo miesto, kaimyno, savęs.

Siūlomos socialinės garantijos, kelionės į darbą išlaidų kompensavimas, prasmingas darbas.
Šiuo metu ieškome pareigūnų darbui su Vilniaus r., Trakų r., Šalčininkų r. savivaldybių veiklos teritorijomis.
Atlyginimas nuo 548 iki 713 eur.

Daugiau informacijos apie darbo pobūdį ir keliamus reikalavimus rasite čia http://www.kaldep.lt/lt/vapt/skelbiami-konkursai-vrpi.html

Informacijos teirautis galite ir telefonu (8 5) 2197850, vyriausioji specialistė Indrė Dvilevičiūtė.

 Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas kviečia dalyvauti atrankoje Apsaugos ir priežiūros skyriaus prižiūrėtojų pareigybėms užimti (lygis - C, pareigybės kategorija – 3).

1. Specialieji reikalavimai:
1.1. turėti ne žemesnį kaip vidurinį išsilavinimą ir įgytą profesinę kvalifikaciją;
1.2. būti susipažinusiam su Lietuvos Respublikos Konstitucija, Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais bausmių vykdymo sistemos veiklą, korupcijos prevenciją, valstybės tarnybą, viešąjį administravimą, dokumentų rengimo taisykles, Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos ir jam pavaldžių įstaigų pareigūnų etikos taisyklėmis;
1.3. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute.
2. Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, turi kreiptis į Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo Personalo skyrių (Lukiškių skg. 6, Vilnius) arba teirautis telefonu (8 5) 261 8009.

 Lukiškių tardymo izoliatorius-kalėjimas kviečia dalyvauti atrankoje Socialinės reabilitacijos skyriaus būrio viršininko pareigybei (B lygis – 9 kategorija) užimti.

1. Specialieji reikalavimai:
1.1. turėti ne žemesnį kaip aukštąjį neuniversitetinį arba aukštesnįjį išsilavinimą arba iki 1995 m. įgytą specialųjį vidurinį išsilavinimą;
1.2. išmanyti Lietuvos Respublikos įstatymus, tarptautines sutartis, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimus ir kitus teisės aktus, reglamentuojančius laisvės atėmimo įstaigų ir tardymo izoliatorių veiklą bei asmenų, laikomų šiuose įstaigose, resocializaciją;
1.3. mokėti kaupti, sisteminti, apibendrinti informaciją ir rengti pasiūlymus;
1.4. išmanyti raštvedybos taisykles;
1.5. gebėti dirbti Microsoft Office programiniu paketu;
1.6. atitikti reikalavimus, nustatytus pareigūnams Tarnybos Kalėjimų departamente prie Lietuvos Respublikos teisingumo ministerijos statute. 
2. Asmenys, pageidaujantys dalyvauti atrankoje, iki 2017 m. birželio 26 d. turi kreiptis į Lukiškių tardymo izoliatoriaus-kalėjimo Personalo skyrių (Lukiškių skg. 6, Vilnius) arba teirautis telefonu (8 5) 261 8009.

Paskutinis atnaujinimas: 2017-07-25 15:51:59
Grįžti
Shadow up