kaires_puses_index
 
 
 
 


Prisijungimas gyventojams
Prisijungimas

Prisijungimas Gyventojams

Aukcionai

 

VILNIAUS RAJONO SAVIVALDYBĖ
VIEŠO AUKCIONO BŪDU PARDUODA NEKILNOJAMĄJĮ TURTĄ 2017 m. spalio mėn.

 

Eil. Nr

Parduodamo nekilnojamojo turto pavadinimas,
adresas, trumpa charakteristika

Pradinė
pardavimo
kaina,
Eur

Aukciono
dalyvio
garantinio
įnašo dydis,
Eur

Aukciono dalyvių registravimo

data ir laikas

Aukciono vykdymo data ir laikas

1.

Buvusios pirties pastatas (unikalus Nr. 4197-5032-5011, 1L1p, fiziškai pažeistas, plotas 137,94 kv. m, pastatas mūrinis, 1 aukšto, 1975 m. statybos, fiziškai pažeistas-liko 85 proc.), šiam pastatui priskirtas 0,1382 ha žemės sklypas (kadastrinis numeris 4192/0100:279 Veriškių k. v.) Vilniaus r. sav., Sužionių sen., Veriškių k., Ūkininkų g. 9.

Sąlygos

Nuotraukos

10413

1041

 

2017-10-30 nuo 8 val. iki 15 val. (pietų pertrauka nuo 11 val. 30 min. iki 12 val. 15 min)

2017-10-31
9 val.00 min.

 

 

 

2.

Negyvenamoji patalpa –prekybos patalpos nuo 56-1 iki 56-9 (unikalus Nr. 4400-1603-6965:2304, bendras plotas 145,13 kv. m, 1 aukštas, pastato, kuriame yra patalpa  unikalus Nr. 4197-5024-7114, 13A5p) Vilniaus r. sav., Nemenčinės sen., Tuščiaulių k., Gėlos g. 1-56.

Sąlygos

Nuotraukos

23678

2368

 

2017-10-30 nuo 8 val. iki 15 val. (pietų pertrauka nuo 11 val. 30 min. iki 12 val. 15 min)

2017-10-31
9 val.30min  

 

 3

Butas/patalpa – Butas Nr. 2 (unikalus Nr. 4196-5012-2014:0001, bendras plotas 32,55 kv. m, vieno kambario, dvejų aukštų gyvenamajame namo 1-ame aukšte, pažymėjimas plane 1A2/p, krosninis šildymas, vandentiekio nėra, nuotekų šalinimo nėra,, pastato energinio naudingumo klasė G) Vilniaus r. sav., Marijampolio sen., Slabados k. 7-2

Sąlygos

Nuotraukos

6100

610

 

2017-10-30 nuo 8 val. iki 15 val. (pietų pertrauka nuo 11 val. 30 min. iki 12 val. 15 min)

2017-10-31
10 val. 00 min

 4

Butas/patalpa – Butas Nr. 3 su bendro naudojimo patalpomis pažymėtomis a-2 (3,00 kv. m iš 5,93 kv. m) (unikalus Nr. 4196-5012-2014:0003, bendras plotas 25,00 kv. m, vieno kambario, dvejų aukštų gyvenamajame namo 2-ame aukšte, pažymėjimas plane 1A2/p, krosninis šildymas, vandentiekio nėra, nuotekų šalinimo nėra,, pastato energinio naudingumo klasė G) Vilniaus r. sav., Marijampolio sen., Slabados k. 7-3

Sąlygos

Nuotraukos

4700

470

 

2017-10-30 nuo 8 val. iki 15 val. (pietų pertrauka nuo 11 val. 30 min. iki 12 val. 15 min)

2017-10-31
10 val. 30 min.

 5

Butas/patalpa – Butas Nr. 4 su bendro naudojimo patalpomis pažymėtomis a-2 (2,93 kv. m iš 5,93 kv. m) (unikalus Nr. 4196-5012-2014:0002, bendras plotas 24,98 kv. m, vieno kambario, dvejų aukštų gyvenamajame namo 2-ame aukšte, pažymėjimas plane 1A2/p, krosninis šildymas, vandentiekio nėra, nuotekų šalinimo nėra,, pastato energinio naudingumo klasė G) Vilniaus r. sav., Marijampolio sen., Slabados k. 7-4

Sąlygos

Nuotraukos

4700

470

 

2017-10-30 nuo 8 val. iki 15 val. (pietų pertrauka nuo 11 val. 30 min. iki 12 val. 15 min)

2017-10-31
11 val. 00 min

Viešame aukcione parduodami tik tie Vilniaus rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausantys statiniai, patalpos ar jų dalys, kiti nekilnojamieji daiktai ir jiems priskirti žemės sklypai (jei žemės sklypas parduodamas kartu su nekilnojamuoju turtu ir yra suformuotas), kurie įtraukti į Vilniaus rajono savivaldybės tarybos patvirtintą Viešame aukcione parduodamo Vilniaus rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašą, patvirtintą Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-03-27 sprendimas Nr. T3-84 „Dėl viešame aukcione parduodamo Vilniaus rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“

Prašymo įregistruoti viešo aukciono dalyviu forma

BENDRA INFORMACIJA:
1. Nekilnojamajam turtui priskirto žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutartį su aukciono laimėtoju sudaro VĮ Turto bankas;
2. Nekilnojamojo turto pirkimo-pardavimo sutartis su aukciono laimėtoju turi būti sudaryta per 15 kalendorinių dienų nuo aukciono protokolo pasirašymo dienos, o jam priskirto žemės sklypo per 30 dienų nuo pardavimo aukcione vykdymo dienos. Visa nekilnojamojo turto ir žemės sklypo kaina sumokėta ne vėliau kaip per 10 dienų po nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarties pasirašymo;
3. Sumokėtas aukciono dalyvio registravimo mokestis negrąžinamas ir neįskaitomas į nekilnojamojo turto pardavimo kainą. Jeigu per 30 dienų nuo turto pardavimo aukcione vykdymo dienos pirkimo-pardavimo sutartis nesudaroma dėl aukciono laimėtojo kaltės, laikoma, kad aukciono laimėtojas atsisakė sudaryti sutartį, ir tokiu atveju aukciono laimėtojui negrąžinamas ir garantinis įnašas;
4.  Nekilnojamojo turto perdavimo-priėmimo aktai pasirašomi ne vėliau kaip per 5 darbo dienas aukciono laimėtojui visiškai atsiskaičius už nekilnojamąjį turtą ir jam priskirtą žemę;
5. Nekilnojamojo turto ir žemės sklypo pirkimo-pardavimo sutarčių sudarymo išlaidas apmoka aukciono laimėtojas.

Darbuotojas, atsakingas už informacijos teikimą: Vilniaus rajono savivaldybės administracijos Ekonomikos ir turto skyriaus vyr. specialistė Halina Petrucin, tel. (8 5) 275 0125, el. p. Halina.Petrucin@vrsa.lt.

Teisės aktai, reglamentuojantys nekilnojamojo turto pardavimo viešo aukciono būdu organizavimą ir vykdymą:

1. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2014-10-28 nutarimas Nr. 1178 „Dėl Valstybės ir savivaldybių nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu tvarkos aprašo patvirtinimo“.

2. Vilniaus rajono savivaldybės tarybos 2015-03-27 sprendimas Nr. T3-84 „Dėl viešame aukcione parduodamo Vilniaus rajono savivaldybės nekilnojamojo turto ir kitų nekilnojamųjų daiktų sąrašo patvirtinimo“.

3. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-09-07 įsakymas Nr. A27(1)-2147 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu žiūrovo bilieto įsigijimo tvarkos aprašo patvirtinimo ir aukciono dalyvio registravimo mokesčio, žiūrovo bilieto kainos nustatymo“.

4. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016-09-07 įsakymas Nr. A27(1)-2148 „Dėl Savivaldybės nekilnojamųjų daiktų pardavimo viešo aukciono būdu komisijos sudarymo ir jos darbo reglamento patvirtinimo“.

5.Vilniaus rajono savivaldybės administracijos organizuojamų viešų aukcionų, kuriuose parduodamas savivaldybės nekilnojamasis turtas ir kiti nekilnojamieji daiktai, vykdymo informacinių technologijų priemonėmis taisyklės.

6. Vilniaus rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2017-09-21 įsakymas  Nr. A27(1)-2317 „Dėl Vilniaus rajono savivaldybės parduodamo nekilnojamojo turto viešų aukcionų sąlygų patvirtinimo“Vilniaus rajono savivaldybės administracija skelbia nereikalingo arba netinkamo (negalimo) naudoti savivaldybės materialiojo turto viešąjį pakartotiną prekių aukcioną

Aukcionas vyks 2017 m. lapkričio 14 d. 900 val. Vilniuje, Rinktinės g. 50, kab. 211 (mažoji salė). Neįvykus aukcionui, pakartotinas aukcionas vyks tuo pačiu adresu 2017 m. lapkričio 21 d. 900 val. Aukciono dalyviai registruojami aukciono dieną nuo 800 val. iki 845 val.

Aukciono dalyvių ir žiūrovų dalyvavimas nemokamas.

Aukciono vedėja – Ekonomikos ir turto skyriaus vedėjo pavaduotoja Lucija Lipnicka, tel. (85) 275 0916.

Parduodamą turtą apžiūrėti galima nuo 2017 m. spalio 30 d. iki lapkričio 10 d. darbo dienomis nuo 900 val. iki 1500 val. Apžiūros laiką būtina iš anksto suderinti su atsakingu asmeniu.

Už aukcione nupirktą turtą atsiskaitoma pavedimu per tris darbo dienas į atsiskaitymo už aukcione parduotą turtą pažymoje nurodytą banko sąskaitą.

Aukcione parduodami automobiliai:

 

Transporto priemonė Corolla Verso, pagaminimo metai – 2008, pilkos spalvos, sėdimų vietų – 7, galia - 100 kw. Kuro tipas – dyzelinas, variklio darbinis tūris - 2,2. Techninė apžiūra negalioja.

Pradinė pardavimo kaina – 3 250 Eur.

Minimalus kainos didinimo intervalas – 100 Eur.

Transporto priemonė randasi Vilniaus r. sav., Mickūnų sen., Mickūnų sen., Mickūnu g. 3.

Dėl automobilio apžiūros kreiptis Tel. (85) 238 6230, atsakingas asmuo Renata Mickevič.

 

Transporto priemonė Volkswagen Transporter, pagaminimo metai – 2002, baltos spalvos, sėdimų vietų – 9, galia - 75 kw. Kuro tipas – dyzelinas, variklio darbinis tūris - 2,5. Techninė apžiūra negalioja.

Pradinė pardavimo kaina – 1 300 Eur.

Minimalus kainos didinimo intervalas – 100 Eur.

Transporto priemonė randasi  Vilniaus r. sav., Nemenčinės m. sen., Švenčionių g. 112.

Dėl automobilio apžiūros kreiptis Tel. (85) 238 6230, atsakingas asmuo Renata Mickevič.

 

Transporto priemonė Toyota Rav4,pagaminimo metai – 2003, pilkos spalvos, sėdimų vietų – 5, galia - 85 kw. Kuro tipas – dyzelinas, variklio darbinis tūris - 2,0. Techninė apžiūra negalioja.

Pradinė pardavimo kaina – 2 000 Eur.

Minimalus kainos didinimo intervalas – 100 Eur.

Transporto priemonė randasi Vilniaus r. sav., Paberžės sen., Anavilio k., Kaštonų g. 6.

Dėl automobilio apžiūros kreiptis Tel. (85) 258 6225, atsakingas asmuo Voitech Drozd.2017 m. įvykę aukcionai

2017 m. skelbti aukcionai

2016 m. skelbti aukcionai

2016 m. lapkričio mėn. įvykę aukcionai


 

 

 

Paskutinis atnaujinimas: 2017-10-17 15:17:58
Grįžti
Shadow up